Nordiske TSO’er arbejder for en finere tidsopløsning

Fire nordiske transmissionssystemoperatører herunder Energinet.dk arbejder for at indføre en 15 min. ubalanceafregningsperiode. Mandag d. 27. marts 2017 afholder Energinet.dk informationsmøde om projektet.

Statnett, Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet.dk er i gang med at udarbejde en analyse af, hvordan de fire TSOer indfører en 15 min. ubalanceafregningsperiode i Norden.

Med en 15 min. ubalanceafregningsperiode vil ubalancer i den balanceansvarliges energiubalance opgøres og afregnes over en periode på 15 min. i stedet for de nuværende 60 min. Samtidig vil det være muligt for markedsaktører, at handle med 15 min. produkter på intraday markedet.

Implementering af en ubalanceafregningsperiode på 15 min. er en del af den kommende network code: Guideline on Electricity Balancing. Network Codes har til formål at etablere fælles europæiske regler for elsystemet. Network Codes kan beskrives som "europæiske forskrifter".

Kom til infomøde og hør mere om projektet
Da implementeringen af en 15 min. ubalanceafregningsperiode vil berøre en række interessenter, inviterer Energinet.dk til informationsmøde om projektet.

På mødet, som finder sted om eftermiddagen mandag d. 27. marts 2017 i Fredericia, vil Energinet.dk informere om projektet og lægge op til en diskussion.

Du tilmelder dig mødet ved at sende en mail til Jane Kaad Lykke Gregersen på jkl@energinet.dk senest torsdag d. 16. marts 2017.  Mødet er åbent for alle interesserede.

Giv dine input til Energinet.dk
Udover informationsmødet planlægger Energinet.dk at indhente input til en cost benefit analyse af tiltaget gennem bilaterale møder, interviews og spørgeskema-undersøgelser.

I løbet af marts måned tager Energinet.dk kontakt til et bredt udsnit af de berørte interessenter. Ønsker du at give input til analysen? Kontakt Jane Kaad Lykke Gregersen på jkl@energinet.dk

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.