Energinetdk afmrker

Energinet.dk afmærker elledninger ved Dybsø for at forhindre svanedød

Dansk Ornitologisk Forening har givet værdifulde input til, hvordan elledninger bedst afmærkes. Forventningen er, at blafrende og roterende skilte bliver sat op med droner om cirka en måned.

En masse små blafrende og roterende skilte bliver sat på Energinet.dk’s høj-spændingsledninger nær Dybsø Fjord på Sydsjælland.

Det sker for at sikre, at de mange svaner, der holder til i fjorden, opdager ledningerne i tide og flyver udenom. Årets første måneder har budt på et meget trist syn på markerne under ledningerne. Mange svaner er døde eller blevet hårdt såret efter at have ramt ledningerne – især i tåget og diset vejr.

Problemet ved Dybsø er voldsomt, da der dels er mange svaner, dels krydser elledningerne og svanernes flyverute hinanden lige efter at svanerne er lettet fra fjorden for at søge ind på de nærliggende marker, og når svanerne søger tilbage til fjorden om aftenen.

 
Svanedøden fik 8. februar Energinet.dk og Dansk Ornitologisk Forening til at mødes under ledningerne ved Dybsø. Med havde Energinet.dk flere forslag til afmærkning af ledningerne.
- Vi fik flere gode og relevante input fra ornitologerne med tilbage. De kender fuglene og deres måde at flyve på, og de gjorde os klogere, så vi valgte faktisk en lidt anden løsning, end de vi umiddelbart først havde fundet frem til, siger Niels Bjørkbom, leder af Energinet.dk’s afdeling for Miljø og Geoscience.
 
Blandt har ornitologerne peget på, at afmærkningen skal have UV-reflektor og være fluorescerende – på den måde er der større chance for, at fuglene ser afmærkningen, også selv om det er i skumringen.
 

 
Skiltene – såkaldte ”bird diverters” – bliver sat op med ti meters mellemrum på den øverste ledning, "jordledning". På tre af de to fasetråde, der hænger under jordledningen - den øverste og den nederste fasetråd - bliver skiltene sat op med 20 meters mellemrum.
 
Kan master og ledninger holde til presset
Energinet.dk har bl.a. brugt den mellemlæggende periode til at finde en type afmærkning med UV-reflektor og fluorescerende lys samt at regne på, om master og ledninger kan holde til, at der bliver monteret afmærkning. Selv om de enkelte skilte i sig selv ikke vejer meget, udgør de samlet set en belastning, især når det stormer eller is sætter sig på afmærkningen. Men konklusionen er, at master og ledninger kan holde til det ekstra pres.
 
Drone skal sætte afmærkning op
Afmærkningsskiltene kan sættes op med drone. Det er en stor fordel, da det både er en nemmere og hurtigere metode. Alternativet ville være at lægge store jernplader ud på markerne og få en kran eller lift til at hejse mandskab op til ledningerne.
Der mangler nu en tilladelse fra myndighederne til at foretage droneflyvningen. Energinet.dk forventer, at den er i hus om cirka en måned, og derefter vil afmærkningsskiltene blive sat op.
 
Ornitologer observerer
Niels Bjørkbom fremhæver, at samarbejdet med Dansk Ornitologisk Forening fortsætter, da ornitologerne ofte vil være på markerne ved Dybsø Fjord for at observere, hvordan svanerne reagerer, når de opdager skiltene. Det vil være nyttig viden for Energinet.dk dels for at kunne måle effekten dels for at kunne undgå fuglesammenstød andre steder.
 
- Vi undgår nok aldrig helt kollisioner mellem fugle og luftledninger, men vi håber på og regner med, at afmærkningen ved Dybsø fremover vil være et stort fremskridt og forhindre, at vi ser ligeså mange døde svaner som i år. Vi har dog stadig behov for at blive klogere på, hvordan fuglene reagerer, når de ser afmærkningen, og derfor er vi glade for al den viden, som de lokale ornitologer kan opsamle, siger Niels Bjørkbom.
 
Skiltene bliver sat op på en strækning over 1 kilometer.
 
En række medier har bragt artikler og indslag om svanerne ved Dybsø, bl.a. Næstved Netavis. Billedet over artiklen er fra en af netavisens omtaler.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.