Fllesnordiske regler hring deadline 13 april

Fællesnordiske regler: Nordiske TSO’er har igangsat en høring med deadline den 13. april 2017

Danske aktører skal være opmærksomme på de nordiske TSO’ers høring af forslag til fallback procedurer gældende for Norden for det tilfælde, at den europæiske priskobling for day-ahead markedet ikke kan komme til et resultat.

I forbindelse med implementering af EU’s markedsforordning ”Capacity Allocation and Congestion Management – CACM” (på dansk: fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger), er der etableret en række ”Capacity Calculation Regions – CCRs” (på dansk: kapacitetsberegningsregioner).
 
Danmark er en del af to regioner – ”CCR Nordic” (med forbindelserne Skagerrak, Konti-Skan og Storebælt) samt ”CCR Hansa” (med forbindelserne DK1-DE og Kontek).
I henhold til reglerne i CACM skal de enkelte CCRs udarbejde regionale forslag til metoder omhandlende eksempelvis kapacitetsberegning, day ahead og intraday. I denne forbindelse sendte CCR Nordic den 13. marts 2017 forslag til "fallback-procedurer" for den nordiske region i høring. Procedurer, der træder i kraft i det tilfælde, at den europæiske priskobling for day-ahead markedet ikke kan komme til et resultat. CCR Hansa vil tilsvarende sende fallback procedurer i høring, forventeligt i starten af april.
 
Forslaget vil efter endt høring blive tilpasset og efterfølgende sendt til godkendelse hos alle nordiske nationale regulatorer, herunder det danske Energitilsyn.
 
Forslag til fallback procedurer i Norden
Forslaget indeholder ikke noget nyt for aktørerne i forhold til den nuværende fremgangsmåde i den nordiske region. Dog tager forslaget hensyn til, at der i fremtiden vil være flere børser i Norden, hvorfor disse børser i en fallback situation på skift vil være ansvarlige for at beregne priser og flow for de nordiske budområder.
 
For det tilfælde, at den europæiske day ahead proces ikke kan komme til et resultat, aktiveres de regionale fallback procedurer. I Norden betyder det, at børserne får mulighed for at fortsætte med at regne indtil kl. 20:00. Dermed er der stor sandsynlighed for, at der findes et resultat. På den måde holdes de nordiske budområder altid samlet i en fælles prisberegning, og uanset antal aktive børser i Norden sikres én pris per budområde per time.
 
I det forventeligt meget sjældne tilfælde, at der ikke opnås et resultat kl. 20:00, opstår en ”no-price” situation. Præcis som i dag, vil fremgangsmåden da være, at børserne genbruger resultatet fra dagen før (alternativt weekenden før).

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.