rsrapport 2016

Årsrapport 2016: Sammen om bæredygtig energi

Energinets årsrapport for 2016 viser, hvor vigtigt det er at samarbejde om bedre sammenhænge mellem energiens veje. 2016 var præget af samarbejde om nye udlandsforbindelser og om at skabe rammer for et mere bæredygtigt og fleksibelt energiforbrug.

Energi over landegrænser
Energiens sammenhænge over Europas landegrænser har længe været på den danske og den europæiske dagsorden. Samarbejdet mellem lande bliver vigtigere og vigtigere i takt med, at andelen af vedvarende energi bliver endnu større, og den høje forsyningssikkerhed skal opretholdes.

For Energinet har 2016 i høj grad været præget af samarbejde på tværs af landegrænser med omfattende projekter, der skal undersøge eller bygge el- og gasforbindelser til England, Holland, Tyskland og Polen.

Samtidigt er der sat fart på at effektivisere forsyningssikkerheden gennem etableringen af Nordic RSC (Regional Security Coordinator), som er et samarbejde mellem de nordiske landes el-TSO’er. Samarbejdet har hovedsæde i København og ledes af Energinet. 


Klik på billedet for at se de i stort format

Nyskabelser på el og gasområdet
2016 var også året, hvor en ny model for elmarkedet (engrosmodellen) blev sat i drift. Et forbilledligt samarbejde mellem 130 aktører (netselskaber og elleverandører), IT-leverandører. Det store projekt stod sin prøve d. 1. april, da en opgraderet DataHub og nye markedsprocedurer trådte i kraft.

Den ny markedsmodel skal skabe fundament for bedre konkurrence, mere innovation og øget incitament til et fleksibelt forbrug, der understøtter forsyningssikkerhed i et energisystem med høj andel af vedvarende energi.

På gasområdet bød 2016 også på en markant nyskabelse i form af Danmarks første biogasopgraderingsanlæg, som er koblet direkte på transmissionsnettet. 7. juli flød biogas for første gang direkte ind på naturgassens hovedvej, og begivenheden kan ses som et led i historien om, at grønne gasser er i vækst (i 2016 steg produktionen af biogas med 43 %).

Organisatoriske forandringer
2016 var et år med organisatoriske forandringer. Energinet overtog ejerskabet af DONG Energys gasdistributionsnet efter børsnoteringen af DONG Energy for, at kritisk infrastruktur bliver på offentlige hænder.

I 2016 blev det også afgjort, at vores forvaltningsopgaver inden for lovbestemt støtte af miljøvenlig energi flytter til Esbjerg, hvor de fra januar 2018 forventes at blive en del af Energistyrelsen.

Regnskabets resultat
Energinets omsætning var i 2016 DKK 13 mia., og årets resultat efter skat var på DKK -143 mio., hvilket er tilfredsstillende og i overensstemmelse med forventningerne for 2016.

Energinets økonomi er baseret på et hvile i sig selv-princip, som kun giver mulighed for at indregne afholdte omkostninger tillagt forrentning af egenkapitalen. Virksomheden skal således ikke optjene overskud, men skabe værdi for samfundet.

Årsrapporten er behandlet af Energinets bestyrelse den 16. marts 2017 og forelægges energi-, forsynings- og klimaministeren til godkendelse samt Energinet.dk’s interessentforum til udtalelse.

Årsrapporten kan læses her

 

Denne nyhed er overført fra en tidligere hjemmeside og visse links virker derfor ikke længere. For yderligere information, find emnet via forsiden.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.