Energinet spørger gasmarkedet om ny tarifmetode

EU Kommissionen barslede den 16. marts 2017 med den endelige version af fælleseuropæiske netregler på tariffer. Nu er det så op til de enkelte lande at udmønte de udstukne EU-rammer i nationale regler.

Det er vigtigt for Energinet at inddrage markedsaktørerne
Rammerne er sat for en harmonisering af gastransmissionstarifferne på det europæiske gasmarked. Energinet er allerede i tæt dialog med de aktører i Danmark, der bliver berørt af reglerne. Det er helt konkret transportkunderne på det danske gasmarked, og de får mulighed for både at påvirke og forberede sig til den endelige udformning den af en ny tarifmetode.

Allerede den 9. marts 2017 var der kick-off for den kommende proces, som vil byde på arbejdsmøder med fokus på de forskellige elementer i netværkskoden.

Metoden skal implementeres endeligt den 1. oktober 2019.

 

Udregningen af tarifferne skal passe til det danske gasmarkeds behov
Et af hovedpunkterne i implementeringsarbejdet bliver at identificere den fremtidige metode for udregning af tarifferne, som er den bedste for det danske gasmarked. Det betyder, at de danske aktører bliver involveret i at vurdere fordele og ulemper ved forskellige tarifmetoder.
 
Der er i store træk 3 forskellige metoder, som aktørerne skal drøfte. Den ene kaldes uniformmetode (postage stamp), som man kan sammenligne med måden, vi nu betaler for almindelig post. Man betaler et fastlagt beløb for et frimærke, uanset hvor langt brevet skal transporteres. På gasmarkedet vil transportkunderne med den metode få ensartede tariffer for kapacitet i et prisområde.
 
Den anden er kapacitetsvægtet afstandsmetode (capacity weighted distance), der går ud på, at man tager den afstand i betragtning, som gassen skal transporteres, når man fastsætter tarifferne. Her vil der være tale om en vægtet værdi for den transporterede afstand.
 
Der er også den nuværende differentierende tarifmetode, som er gældende nu på gasmarkedet. Her betaler aktørerne en kapacitetstarif, der er differentieret i forhold til de forskellige punkter på gasmarkedet.
 
Uanset valget af metode skal Energinet overfor Energitilsynet gøre rede for valget. Man vil under alle omstændigheder anvende kapacitetsvægtet afstandsmetode som ”benchmark”, hvilket betyder, at valget af en hver anden metode end kapacitetsvægtet afstandsmetode, skal sammenlignes med denne metode i den benchmark, man foretager.
 
Læs mere:
 

 

Denne nyhed er overført fra en tidligere hjemmeside og visse links virker derfor ikke længere. For yderligere information, find emnet via forsiden.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.