Længere sagsbehandlingstider for støtteordninger til solcelleanlæg og husstandsvindmøller

I forbindelse med udflytning af opgaver til Esbjerg er der en større medarbejderudskiftning end forventet. Det har indvirkning på administration af vedvarende energi. Energinet forventer derfor, at sagsbehandlingstiderne stiger i en overgangsperiode.

Energinets administration af støtteordninger til vedvarende energi flyttede ved årsskiftet fra Fredericia til Esbjerg som led i regeringens plan om udflytning af statslige arbejdspladser. Ved udgangen af 2017 forventes det, at opgaverne overgår til Energistyrelsen, som har til huse i Esbjerg samme sted som Energinets kontor for administration af vedvarende energi.

”Vi arbejder på højtryk for at få de nødvendige personer på plads, så vi kan løse opgaverne bedst muligt. Desværre har vi været ramt af en større medarbejderudskiftning end normalt på vores nye kontor i Esbjerg,” fortæller Annette Ikast, Juridisk Direktør i Energinet og ansvarlig for forvaltning og administration af vedvarende energi.

”Det tager tid for nye jurister og sagsbehandlere at sætte sig ind i reglerne for de forskellige støtteordninger. Det er vigtigt for os at bibeholde vores fokus på høj kvalitet og konsistens i de afgørelser, vi træffer. Derfor håber vi på forståelse for den øgede ventetid. Vi gør, hvad vi kan for at minimere de gener, det måtte afføde og forventer at være oppe i gear igen i løbet af efteråret.”

Den øgede sagsbehandlingstid vedrører sagsbehandling af støtte til blandt andet solcelleanlæg og husstandsvindmøller og har altså ikke indvirkning på selve udbetalingen af støtte.

Energinet offentliggør løbende sagsbehandlingstider på sin hjemmeside. Man kan følge med på dette link, hvor man også kan læse mere om, hvilken rækkefølge vi prioriterer henvendelserne i.

 

Denne nyhed er overført fra en tidligere hjemmeside og visse links virker derfor ikke længere. For yderligere information, find emnet via forsiden.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.