Energinet har sendt markedsforskrifterne i høring

Efter et års erfaring med Engrosmodellen er markedsreglerne blevet evalueret og justeret.

Energinet sendte d. 31. marts 2017 følgende markedsforskrifter i høring:

• D1: Afregningsmåling
• F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet
• H1: Skift af elleverandør, flytning mv.
• H2: Skabelonafregning mv.
• H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold
• I: Stamdata

Engrosmodellen, der trådte i kraft d. 1. april 2016, medførte markante ændringer til reglerne i elmarkedet, hvor rollefordelingen mellem netvirksomheder og elleverandører bl.a. blev ændret.

Efter et års erfaring med Engrosmodellen er markedsreglerne derfor blevet evalueret og justeret.

Arbejdet med justering af forskrifterne er sket i samarbejde med aktørerne i branchen, hvor Energinet har fået input via samarbejdsfora og regionale møder samt ud fra indkomne sager i supporten af elmarkedet og de løbende driftsfora med aktørerne.

Høringsmaterialet og de reviderede forskrifter kan ses her på Energinets hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål og høringssvar skal sendes til jhh@energinet.dk.

Fristen for afgivelse af høringssvar er d. 28. april kl. 12.00.