19 TSO’er forbereder fælleseuropæisk marked for aktivering af manuelle reserver

Europa-Kommissionens vision om Energi Union indebærer mere handel på tværs af grænser. Stor besparelse ved at balancere elnet mellem lande.

19 europæiske el-transmissions operatører (TSO’er) har netop indgået aftale om udvikling og implementering af en fælles europæisk platform til aktivering af manuelle reserver.

Den netop vedtagne netregel Balancing Guideline, som alle EU lande står bag, foreskriver, at alle 42 TSO’er i Europa senest i 2022 skal være tilsluttet en fælles platform for aktivering af manuelle reserver. For at imødekomme kravet indgår 19 TSO’er nu i et tæt samarbejde.

Læs den fælles pressemeddelelse her.

Projektet er en vigtig brik i Europa-Kommissionens Energi Union og visionen om bl.a. et fælles europæisk balancemarked. Integration af det europæiske balancemarked og udveksling og deling af reserver i landenes elsystemer er alt sammen estimeret til at give EU-landene en årlig besparelse på omkring 3 milliarder euro.

I løbet af processen vil både aktører og relevante myndigheder løbende blive inddraget, ligesom TSO’er, der endnu ikke er med i samarbejdet, vil få mulighed for at tilslutte sig.

Hvad sker der nu?
De 19 TSO’er har nu forpligtet hinanden på at:
• Udarbejde forslag til markedsregler, herunder afregning
• Udarbejde forslag til produktdesign, gate closure time mv.
• Inddrage aktører til dialog
• Inddrage regulatorer til dialog

Ved udgangen af 2017 forventes forslaget at opnå en foreløbig godkendelse fra regulatorerne, således at de mere praktiske tiltag med at etablere en fælles platform kan iværksættes.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.