Drone stter

Drone sætter reflekser på elledninger for at forhindre svanedød

Energinet har i dag sat de første af i alt ca. 150 reflekser på højspændingsledninger ved Dybsø Fjord. De skal forhindre, at svaner flyver ind i ledningerne og dør eller bliver hårdt såret.

Nyhed opdateret 11. maj med status på opsætning og information om tidsplan for resten af opsætningen. Opdateringen står herunder - nederst nyhed publiceret 26. april 2017:

Energinet har pt sat ca. 30 reflektorer op, svarende til en femtedel af reflektorerne på strækningen. Vi mangler at sætte ca.120 reflektorer op.
Efter at vi i vinters konstaterede, at mange svaner fløj ind i linjerne, er der blevet arbejdet på hurtigt at finde en god afmærkning samt en effektiv måde at sætte afmærkningen op på. Desuden skulle de fornødne tilladelser til at flyve med drone i hus. Da alt var på plads, begyndte opsætningen, men da havde afgrøderne på markene under ledningerne allerede vokset sig store. For at undgå at beskadige dronens rotorer samt det korn, der står under den resterende del af den udpegede strækning, vil de sidste reflektorer derfor først blive sat op, efter kornet er høstet, altså til efteråret, men i god tid inden svanerne igen samles i fjorden, og det er sæson for kollisioner.

”Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke når at blive færdige, når nu vi er i gang, men vi kan ikke nå det, fordi kornet nu er så langt, at det ville ødelægge dronens roterer, når den lander og letter. Desuden vil vores trafik frem og tilbage på marken beskadige afgrøderne. Begge dele vil vi gerne undgå, men vi vender tilbage efter høst, og vi når at sætte resten op i god tid, inden det igen bliver vinter og der igen er risiko for at svanerne flyver ind i ledningerne,” siger Jacob Devantier Larsen.

Energinet vil efter dialog med en af naboerne til luftledningen demontere enkelte reflektorer. Det drejer sig om reflektorer, der er sat op på den sydlige del af den udpegede strækning.

Lige her, hvor boligerne er meget tæt på ledningerne, generer reflektorernes blink og summen beboerne, og på netop denne del af strækningen har der ikke været kollisioner med svaner. Derfor bliver få reflektorer pillet ned igen.

”Vi ønsker fortsat et godt forhold og samarbejde med naboerne, og da der ikke på den allersydligste del har været problemer og kollisioner med svaner, er det et godt kompromis at fjerne reflektorerne igen,” siger Jacob Devantier Larsen.

Årsagen til, at der også her blev sat reflektorer op, er, at da der blev udpeget en strækning, blev der udvalg hele strækninger mellem fire master.


Nyhed publiceret 26.4.2017:

En drone har i dag sat de første af i alt ca. 150 roterende reflekser på en knap 1 kilometer højspændingsstrækning ud for Dybsø Fjord på Sydsjælland.

I januar og februar fløj en stribe svaner ind i Energinets højspændingsledninger, der står langs fjorden, og faldt døde til jorden eller blev hårdt såret og måtte aflives. I tåget eller regnfuldt vejr er der dårlig sigtbarhed, og svanerne kan derfor ikke se ledningerne, når de flyver fra markerne på land ud på fjorden – eller den anden vej.

- Efter gode råd fra Dansk Ornitologiske Forening har vi valgt en type afmærkning, der kan bevæge sig og rotere og som samtidig både har UV-reflektor og er fluorescerende, så svanerne har størst chance for at opdage ledningerne og flyve henover, siger Jacob Devantier Larsen, konstitueret afdelingsleder i Energinets afdeling Assets Teknik, der har arbejdet med at finde en løsning.

 En af de første reflektorer, der blev sat på ledningerne ved Dybsø Fjord.

 

Reflekserne bliver sat op med ti meters mellemrum på den øverste ”jordledning”, og på to af de tre fasetråde, der hænger under jordledningen – den øverste og den nederste - bliver reflekserne sat op med 20 meters mellemrum.

Kan master holde?
Siden fuglene i januar og februar i stort tal begyndte at flyve ind i ledningerne og falde døde og sårede til jorden, har Energinet arbejdet på at finde den bedst mulige afmærkningsmetode, samt regnet på om master og ledninger kan holde til den ekstra vægt. De enkelte reflekser vejer ikke meget, men i stormvejr eller i koldt vejr med isbelægning kan de have kraftig påvirkning på ledningerne. Beregningerne har dog vist, at ledningerne kan holde til det ekstra tryk.

Reflekserne bliver sat op med drone, da det er en lettere og mere smidig teknik samt en billigere løsning. Alternativet ville have været at skulle lægge jernplader ud på markerne og få bugseret en kran eller lift henunder ledningerne.

Dronen vejer ca 17 kilo og kan sætte flere reflekser op på en flyvetur.

Det er første gang, at Energinet sætter fugle-afmærkning på højspændingsledninger. Energinet har ikke tidligere oplevet så voldsomme sammenstød mellem fugle og ledningsnettet.

 

- Januar og februar bød på nogle meget triste billeder af døde og sårede svaner. Sammenstødene mellem fuglenes naturlige flyveruter og de elledninger, som skal sikre stabil strøm var af et omfang, som vi ikke tidligere har set. Derfor håber vi meget, at reflekserne fremover vil få svanerne til at opdage ledningerne i tide og flyve henover. Vi undgår nok ikke 100 procent sammenstød i fremtiden, for der er mange svaner, som holder til i fjorden, men vi har en stærk tro på, at vi kan undgå mange døde og sårede svaner, siger Jacob Devantier Larsen.

Lars Hagelskjær fra firmaet HF Følsgaard med en af de reflektorer, der bliver sat på ledningerne.

 

Dansk Ornitoligisk Forening Storstrøm har foretaget en række observationer i vintermånederne, da der var flere svaner end nu. DOF har planer om at gentage observationerne til efteråret/vinter, når der igen er mange svaner. Det giver Energinet et godt grundlag for at vurdere, hvilken effekt afmærkningen har på fuglenes flyvemønster.
 
Opsætningen af reflektorer fortsætter de kommende dage.
 

De slovakiske droneførere har erfaringer fra lignende projekter i andre europæiske lande.

 

kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.