El-produktion udledte mere CO2 i 2016, men på den lange bane er der et kraftigt fald

Energinet laver hvert år rapport over de væsentligste miljøforhold fra dansk el og kraftvarmeproduktion.

Udledningen af CO2 fra den danske elsektor var lidt højere i 2016 end året før. Det viser den årlige miljørapportering, Energinet laver.

Udledningen steg med 15 % til 11,1 mio. ton, men stigningen skal ses som ”et bump” på en lang vej mod lavere og lavere CO2 -udledning. Og 2016 var da også året med den næstlaveste CO2 -udledning fra elproduktion siden 1990.

2016 var vindfattig
2016 var et meget vindfattigt år, og dermed producerede vindmøllerne mindre end normalt og meget mindre end i 2015, der var meget rig på vind (vindindeks 90,2 i 2016 mod 114 i 2015). Mere elproduktion kom dermed fra kraftværker og derfor også til dels fra fossile brændsler.

Energinet forventer, at CO2 -udledningen vil falde yderligere de kommende år. Det skyldes bl.a. at kraftværker omlægger fra kul og naturgas til bl.a. biobrændsler samt udbygning af vind og solenergi.

De næste ti år ventes CO2 -udledningenat falde med yderligere 6 mio. ton eller mere end 50 %.

Miljørapporten gennemgår også andre udviklinger og tendenser fra 2016. Bl.a. at:

• Ombygningen af to centrale kraftværksblokke fra kul til biomasse i 2016 ventes at fordoble mængden af biomasse, som benyttes på kraftværkerne.
• At biobrændsler (biomasse og biogas) udgjorde 25 pct. af brændselsforbruget i 2016
• Elforbruget i Danmark steg med 1,1 pct. fra 2015 til 2016.
• Den gennemsnitlige danske elpris var i 2016 ca. 18 pct. højere end i 2015 som følge af mindre vandmængder i Norden, mindre blæst og stigende kulpriser. I 2015 var elpriser historisk lave grundet høj elproduktion fra vand- og vindkraft.
• Den danske elproduktion var på 28.930 GWh og 15 procent under det samlede danske årsforbrug.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.