Energinetdk ndrer sin org

Energinet ændrer sin organisation – effektiv drift og tydelig opgaveopsplitning

Flere opgaver og ansvar for statens kritiske energiinfrastruktur gør det muligt at høste synergier og effektivisere. Det skal være tydeligt for borgere og branche, hvem der gør hvad. Derfor sidestilles opgaver i selvstændige forretningsenheder.

Energinet ændrer sin organisation. Nuværende områder og ansvarsopgaver bliver udskilt i selvstændige organisatoriske forretningsenheder.

Det sker dels for at sikre, at statens kritiske infrastruktur bliver drevet så effektivt som muligt, dels for at borgere og energibranchen tydeligt kan se, hvilke opgaver Energinet løser hvor, hvorfor og hvordan.

- Staten har de senere år betroet os med nye opgaver. Politikerne ønsker, at den kritiske energiinfrastruktur forbliver i offentligt eje, og det er vigtigt, at vi varetager den samfundsopgave så effektivt som muligt, og at der aldrig er tvivl om, at opgaverne bliver løst bedst muligt for både forbrugerne og vores ejer, siger Peder Østermark Andreasen, administrerende direktør i Energinet.

Han peger på, at koncernen i dag foruden den traditionelle TSO-forretning også tæller en kommerciel gaslagerforretning, en gasdistributionsforretning og måske også i fremtiden olie- og gasinfrastruktur, som Folketinget har lagt op til, at Energinet skal købe af DONG Energy.


Gaslagerforretning og gasdistribution er i dag selvstændige aktieselskaber, der fremadrettet organisatorisk bliver ligestillet med gas-TSO- og el-TSO-forretningsenhederne.

- Forretningsområderne har forskellig regulering, forskellig økonomisk styring og forskellige måder at optimere driften på. Med de nye enheder bliver der et entydigt ansvar for drift og resultater og endnu bedre mulighed for at drive forretningsområderne ud fra de præmisser, de er underlagt, siger Peder Østermark Andreasen.

Organisationsændringen samler desuden en række tværgående fællesfunktioner fra de fem underliggende enheder og selskaber i ”Teknik og Anlæg” samt ”Forretningsservice”. Opgaver med drift og vedligehold, lager og logistik, IT mv. samles for at effektivisere, sikre synergier og skabe mest mulig værdi for samfundet. Ifølge Peder Østermark Andreasen er ”blikket stift rettet mod at høste gevinsterne.”

Også på andre områder er det muligt at forenkle og effektivisere, når en større del af statens kritiske infrastruktur er i samme koncern. F.eks. samles kontrolrummene for gastransmissionsnettet, gasdistributionsnet og gaslagrene under fælles ledelse.

Til efteråret vil Peder Østermark Andreasen invitere energibranchen til at drøfte Energinets fremtid.

- Vi ser frem til i september at fremlægge og diskutere en samlet strategi for Energinet og de nye forretningsenheder, siger Peder Østermark Andreasen.

kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.