flleseuropiske regler Entso-E har igangs

Fælleseuropæiske regler: ENTSO-E har igangsat en høring med deadline den 12. maj 2017

Danske aktører skal være opmærksomme på ENTSO-E’s høring af forslag til metode vedrørende prissættelse af intraday-kapacitet (cross zonal intraday capacity pricing).

Baggrund
European Network of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E, sendte den 11. april en fælleseuropæisk metodebeskrivelse i høring.
Høringen gennemføres i forbindelse med implementering af EU’s markedsforordning ”Capacity Allocation and Congestion Management – CACM” (på dansk: fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger), nærmere bestemt artikel 55.

Forslaget vil efter endt høring blive tilpasset og efterfølgende sendt til godkendelse hos alle nationale regulatorer, herunder det danske Energitilsyn.

Om forslaget
Den fælleseuropæiske metode til prisfastsættelse af kapacitet i det grænseoverskridende intraday marked baseres på implicitte auktioner, som supplerer den kontinuerlige handelsmekanisme på europæisk plan.

ENTSO-E og TSO'erne holder denne offentlige online-høring for at få input fra interessenter og markedsaktører på dette vigtige element i det fremtidige fælleseuropæiske intraday marked.

Læs mere
Læs mere om høringen på ENTSO-E’s hjemmeside (https://consultations.entsoe.eu/markets/czidcp/consult_view/), hvor der er direkte link til høringsdokumentet samt et forklarende dokument. Vær desuden opmærksom på, at kommentarer udelukkende kan afgives via ENTSO-E’s hjemmeside.

Frist for høringssvar
Sidste frist for at indsende kommentarer er den 12. maj 2017. Det gøres under følgende link: https://consultations.entsoe.eu/markets/czidcp/consultation/

Spørgsmål til høringerne
Aktører, der har spørgsmål, kan læse informationen på ENTSO-E’s hjemmeside eller henvende sig med spørgsmål til metoden til Katja Birr-Pedersen (kbp@energinet.dk).

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.