Fllesnordiske regler

Fællesnordiske regler: Nordiske TSO'er har igangsat en høring med deadline 15. maj 2017

Danske aktører gøres opmærksom på de nordiske TSO’ers høring af forslag til kapacitetsberegningsmetode gældende for Norden.

Danske aktører gøres opmærksom på de nordiske TSO’ers høring af forslag til kapacitetsberegningsmetode gældende for Norden. I forbindelse med implementering af EU’s markedsforordning ”Capacity Allocation and Congestion Management – CACM” (på dansk: fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger), er der etableret en række ”Capacity Calculation Regions – CCR's” (på dansk: kapacitetsberegningsregioner).

Danmark er en del af to regioner – ”CCR Nordic” (med forbindelserne Skagerrak, Konti-Skan og Storebælt) samt ”CCR Hansa” (med forbindelserne DK1-DE og Kontek). I henhold til reglerne i CACM skal de enkelte CCR's udarbejde regionale forslag til metoder omhandlende netkapacitetsberegning for brug i day ahead- og intraday markederne. I den forbindelse har de fire nordiske TSO’er den 7. april 2017 sendt forslag til kapacitetsberegningsmetode (Capacity Calculation Methodology - CCM) for den nordiske region i høring. Høringsperioden løber indtil den 15. maj.

Forslaget vil efter endt høring blive tilpasset og efterfølgende sendt til godkendelse hos alle nordiske nationale regulatorer, herunder det danske Energitilsyn senest d. 18. september.

Forslag til CCM i Norden
De nordiske TSOer foreslår, at der fremadrettet benyttes Flow Based market coupling (FB) som metode til kapacitetsberegninger i Norden for både day ahead og intraday. For day ahead markdet er hensigten, at FB implementeres i sidste kvartal 2019, hvor det forventes at implementere FB for Intraday i første halvdel af 2021. Dette afhænger dog af muligheden for at XBID kan håndtere FB parametere. I perioden mellem FB implementeres i day ahead markedet og Intraday markedet, vil TSO’erne benytte Coordinated NTC som metode til beregninger i Intraday markedet. Høringsnotatet indeholder en forklaring af FB og CNTC metoderne samt en metode til specificering af de enkelte parametrer, som indgår i kapacitetsberegninger, jf. krav i CACM. Samtidig indeholder notatet også konsekvensvurderings af indførelse af FB. Det vurderes, at der vil være en samfundsøkonomisk gevinst ved at indføre FB, idet det muliggør en bedre udnyttelse af kapaciteten i elsystemet. Omvendt er TSOerne også opmærksomme på, at FB er mere kompliceret end den nuværende NTC metode, hvorfor TSO'erne vil gennemføre en længere periode med parallelle kørsler mellem den nuværende metode og FB inden man overgår til at benytte FB.

LInk til høringsporal i ENTSO-E.

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.