Regler

Regler for flexafregning af årsafregnede solcellekunder sendt i høring

Afklaring på spørgsmålet om, hvordan årsafregnet solcelleproduktion fremover skal håndteres og afreg-nes, er kommet. Energinet.dk sender derfor oplæg til fuld flexafregning i høring.

Energistyrelsen konkluderede før påske, at der ikke er hindringer i Elforsyningsloven for, at solcellekunderne med årsbaseret nettoafregning fremover kan afregnes time for time, også kaldet flexafregning.

Dermed er der nu givet grønt lys for, at disse solcelleejere i fremtiden kan afregnes på lige fod med de øvrige elforbrugere.

Afklaringen betyder, at Energinet nu sender en opdateret metodeanvendelse for netop flexafregning i høring i elbranchen. Når høringsperioden slutter, vil Energinet gennemgå alle svar og input og vurdere, hvilke konsekvenser de skal have for metoden. Denne anmeldes efterfølgende til Energitilsynet for endelig stillingtagen og godkendelse.

Baggrund: Ny afregningsform

Inden 2020 vil alle elforbrugere have fået installeret timeaflæste elmålere, og afklaringen på de årsafregnede solcellekunder betyder nu, at alle danske elforbrugere i de kommende år vil få deres elforbrug opgjort time for time og ikke – som i dag – med en årlig opgørelse. For de årsafregnede solcellekunder vil afgifter og PSO dog fortsat blive opgjort på årsbasis, hvorimod elforbruget vil blive opgjort på timebasis som hos de øvrige elkunder.

Fleksibelt elforbrug til glæde for elforbrugerne og elsystemet
Indfasningen af flexafregning understøtter et fleksibelt elforbrug hos den enkelte elforbruger, da elforbrugerne i fremtiden vil kunne blive belønnet for at bruge strøm, fx når vinden blæser, og el er billig. Og for elforbrugerne vil gevinsterne stige i takt med, at vi vil bruge el i flere dele af husholdningerne, fx elbiler og varmepumper, samt at nye solceller og nye batteri- og lagringsteknologier vinder frem.

I det større perspektiv vil den nye afregningsform desuden føre til en indirekte understøttelse af balancen i elsystemet, fordi forbruget i højere grad kommer til at svinge i takt med priserne på elbørsen. Flexafregning vil på den måde også være med til at sikre en samfundsøkonomisk effektiv indfasning af grøn energi i elsystemet.

Metoden med fuld implementering af flexafregning på alle elforbrugere vil have den konsekvens, at de ca. 80.000 årsnettoafregnede solcelleejere vil få en merudgift på ca. 200-500 kroner årligt, da de ikke længere afregner forskellen mellem forbrug og produktion en gang om året, men time for time.

Du finder høringsmaterialet her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.