TSOerne i cc

TSO'erne i CCR Hansa har igangsat en høring for Fallback metode med deadline d. 15. maj

Danske aktører skal være opmærksomme på TSO’erne i CCR Hansas høring af forslag til fallback procedurer gældende for bl.a. de dansk-tyske grænser, for det tilfælde, at den fælleseuropæiske priskobling for day-ahead markedet ikke kan komme til et resultat

I forbindelse med implementering af EU’s markedsforordning ”Capacity Allocation and Congestion Management – CACM” (på dansk: fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger) er der etableret en række ”Capacity Calculation Regions – CCRs” (på dansk: kapacitetsberegningsregioner).

Danmark er en del af to regioner – ”CCR Nordic” (med forbindelserne Skagerrak, Konti-Skan og Storebælt) samt ”CCR Hansa” (med forbindelserne DK1-DE og DK2-DE (Kontek)).
I henhold til reglerne i CACM skal de enkelte CCR’er udarbejde regionale forslag til metoder omhandlende eksempelvis kapacitetsberegning for day ahead-markedet og for intraday markedet. I denne forbindelse sendte CCR Hansa den 14. april 2017 forslag til "fallback-procedurer" for CCR Hansa i høring. Procedurer, der træder i kraft i det tilfælde, at den fælleseuropæiske priskobling for day ahead-markedet ikke kan producere et resultat.

Forslaget vil efter endt høring blive tilpasset og efterfølgende sendt til godkendelse hos alle nationale regulatorer i CCR Hansa, herunder det danske Energitilsyn.

Forslag til fallback procedurer i Hansa
Forslaget indeholder ikke noget nyt for aktørerne i forhold til den nuværende fremgangsmåde på de dansk-tyske grænser.

For det tilfælde, at den europæiske day ahead-proces ikke kan producere et resultat, aktiveres de regionale fallback procedurer. Kapaciteten på grænserne i CCR Hansa, deriblandt DK1-DE og DK2-DE, auktioneres eksplicit via JAO i en ”Shadow Auction”. Børserne vil ligeledes genåbne deres ordrebøger, så aktørerne har mulighed for at afstemme deres bud efter tildelingen af kapacitet.

I det forventeligt meget sjældne tilfælde, at der ikke opnås et resultat kl. 20:00, opstår en ”no-price” situation. Præcis som i dag vil fremgangsmåden da være, at kapaciteten tilbageholdes fra day ahead-markedet og tildeles i intraday markedet i stedet.

Deadline
Sidste frist for at indsende kommentarer er den 15. maj 2017. Det gøres under de følgende link: https://consultations.entsoe.eu/markets/fallback-procedures-cc-region-hansa/

Spørgsmål til høringen
Eventuelle spørgsmål til forslaget kan henvendes til Morten Pindstrup (mpi@energinet.dk)

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.