Fuld gang I

Fuld gang i forberedelser til kabellægning i Helsingør og Øresund

Energinet udskifter de mere end 60 år gamle 132 kV søkabler i Øresund og lægger samtidigt et nyt landkabel fra station Teglstrupgård i det vestlige Helsingør til strandskoven neden for golfbanen i det nordøstlige Helsingør. De nye land- og søkabler bliver lagt ud i efteråret 2017, og der er derfor fuld gang i forberedelserne.

Komplicerede underboringer ved jernbanen

På land bliver der i disse uger lavet underboringer de steder, hvor elkablerne skal trækkes under jorden i stedet for at graves ned i render.

For at føre kablerne fra golfarealet ned til strandskoven er det blandt andet nødvendigt at krydse jernbanen. Krydsningen vil ske via seks underboringer, som kommer til at ligge flere meter under banelegemet. I forbindelse med underboringer bliver der installeret plastrør, som kablerne senere trækkes igennem.

 

Kort over underboringerne ved strandskoven.

”Vi har valgt at udføre underboringerne fra et i forvejen ryddet område ved golfbanen, så vi undgår at fælde gamle, bevaringsværdige træer. Det er også det sted, hvor det vil give færrest gener for togrejsende og skovgæster. Til gengæld er det et stærkt skrående terræn med begrænset plads i strandskoven, så der er tale om nogle af de mest komplicerede underboringer, vi endnu har udført”, fortæller projektleder Søren Krüger Olsen fra Energinet.

Under borearbejdet i strandskoven vil der blive opsat midlertidig støjisolering, og der sikres passage for strandgæster i den sydlige del af skoven. Når alle under-boringer er færdige, begynder arbejdet med at grave render til de nye kabler.

Arbejde til søs

Til søs er forberedelserne også gået i gang. Inden der kan lægges nye kabler, skal havbunden sca.nnes for eventuelle miner. Det skal også testes, om det er muligt at spule de udlagte kabler tilstrækkeligt langt ned i havbunden til, at de ligger i sikkerhed for ankre og lignende. Er det ikke tilfældet, skal der i stedet graves kabelrender, inden kablerne kan lægges ud.

Under alle omstændigheder skal der graves render på lavere vanddybder ind mod kysten. Fra strandskoven og ud under stranden etableres der i juni-juli to lange underboringer på hver ca. 200 meter til ilandføring af kablerne.

Ingen trafik spærres

Arbejdet vil betyde en del tung skibstrafik på Øresund, men der vil ikke blive spærret for sejlads, forklarer Søren Krüger Olsen:

”Resten af året vil vi komme til at fylde en del både på land og til vands, men vi gør, hvad vi kan for at skabe færrest mulige gener. Til søs vil der være et vejle-derfartøj til at overvåge trafikken og sørge for sikker passage”.

De nye kabelsystemer forventes at komme i drift i starten af 2018, og først her-efter bliver de gamle anlæg fjernet. Fra april-oktober 2018 kommer der derfor gang i entreprenørmaskinerne igen.

”Vi kan ikke undvære elforbindelsen til Sverige, hvis vi skal opretholde en høj forsyningssikkerhed på Sjælland, så derfor er arbejdet tilrettelagt, så vi så vidt muligt undgår strømafbrud på forbindelsen”, forklarer Søren Krüger Olsen.

Billede øverst i artiklen: Udlægningen af kablet i Øresund vil foregå fra et skib, hvor kablet

kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.