Høring afsluttet: Energinet sender regler for flexafregning af årsafregnede solcelle/vindmøllekunder til Energitilsynet

Energinet har afsluttet høring om, hvordan årsafregnet solcelle/vindmølleproduktion fremover skal håndteres og afregnes. 254 indsendte høringssvar. Høringsnotat, der behandler de indkomne svar, er nu offentliggjort, og reglerne anmeldt til Sekretariatet for Energitilsynet.

Energinet skal ifølge ”Bekendtgørelsen om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget (BEK 1358/03-12-2013)” indføre en timemodel, så alle forbrugere fremover bliver afregnet for deres strømforbrug på timebasis og ikke blot ud fra en fælles forbrugsprofil for det område, de bor i. Det vil muliggøre, at alle elforbrugere i fremtiden kan blive afregnet efter, om de køber strøm i en time med høje elpriser eller lave elpriser, og de kan tilrettelægge forbruget efter priserne.

På den baggrund gennemførte Energinet 1.-15. maj en høring om, hvordan årsafregnet solcelleproduktion og vindmølleproduktion fremover skal håndteres og afregnes.
I alt 254 indsendte høringsvar, og Energinet har på den baggrund lavet et høringsnotet og sendt en såkaldt ”metodeanmeldelse” til endelig godkendelse i Sekretariatet for Energitilsynet.

Metodeanmeldelsen slår fast, at de samme regler, der gælder for alle andre elforbrugere, også kommer til at gælde for årsafregnede solceller og vindmøller – nemlig at deres faktiske elforbrug skal afregnes time for time og ikke blot gøres op en gang om året ved at trække årsproduktionen fra årsforbruget.

Metodeanmeldelsen handler alene om selve elforbruget, ikke om afgifter og PSO-betaling, som stadig kan årsafregnes.

Sekretariatet for Energitilsynet skal nu behandle Energinets anmeldelse af metoderne for timeafregning af de årsafregnede solcelle/vindmøllerkunder og gennemfører i den forbindelse en særskilt høring om metoderne.

Baggrund


Alle elforbrugere får senest i 2020 en ny timeaflæst elmåler, og der skal indføres timeafregning for alle forbrugere.
I marts slog Energistyrelsen fast, at der ikke er hindringer i Elforsyningsloven for, at solcellekunderne med årsbaseret nettoafregning fremover kan afregnes time for time, også kaldet flexafregning. Derfor lavede Energinet en høring om flexafregning for årsafregnede solcelleejere og vindmølleejere.

De 254 høringssvar, som Energinet har modtaget, kommer primært fra private solcelle- og vindmølleejere. Energinet har nu lavet et høringsnotat, der besvarer spørgsmål og kommentarer i de indkomne høringssvar – se høringssvaret her.

Høringen gav anledning til mindre justeringer i beskrivelsen af konsekvenserne for den enkelte anlægsejer, hvilket Energinet har indarbejdet i den endelige metodeanmeldelse, der fredag d. 2. juni blev sendt til Sekretariatet for Energitilsynet.


Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.