PSO-tariffen for 3. kvartal 2017 er 12,9 øre per kWh

Ifølge loven skal Energinet.dk opkræve PSO hos elforbrugerne. Public Service Obligation går til at fremme miljøvenlig miljøproduktion og forskning og udvikling af elsystemet.

PSO-tariffen for 3. kvartal 2017 bliver 12,9 øre per kWh. Det er 1,5 øre lavere end den nuværende tarif for 2. kvartal 2017.

PSO står for Public Service Obligation og er en tarif, som Energinet.dk ifølge loven skal opkræve hos elforbrugerne. Pengene går til at støtte miljøvenlig elproduktion og forskning og udvikling inden for elområdet. F.eks. er nogle vindmølleejere og ejere af biomasseanlæg garanteret en fast pris, og er markedsprisen på el lavere, så dækker PSO’en forskellen.

PSO-tariffen beregnes forud for hvert kvartal. Det sker på baggrund af progno-ser til de kommende tre måneders udvikling af elprisen og strømproduktion.
Da det aldrig er muligt præcist at forudsige elmarkedet, eller f.eks. hvor meget eller lidt det blæser, og vindmøllerne dermed producerer, så justeres PSO-tariffen for, hvad der er opkrævet for meget eller for lidt i de tidligere kvartaler.

Den væsentligste årsag til, at PSO-tariffen i 3. kvartal 2017 falder 1,5 øre per kWh, er en forventning om højere elpriser og lavere forventet produktion.
 

Kontakt

Hvad er PSO?

PSO opkræves som en tarif på forbrugernes elregning.
PSO står for Public Service Obligations, dvs. offentlige serviceforpligtigelser.
Det omfatter de omkostninger, som Energinet betaler på samfundets vegne efter de formål, som er specificeret i elloven:
- Tilskud til vedvarende energi (VE), dvs. vindmøller og andre VE-anlæg
- Tilskud til decentral kraftvarmeproduktion
- Forskning og udvikling i miljøvenlig energiproduktion og i effektiv an-vendelse af el
- Betaling til Sikkerhedsstyrelsens omkostninger
- Øvrige omkostninger
Tilskud til vedvarende energi udgør langt den største del af PSO-tariffen.

Hvornår blev PSO-tariffen indført?
Folketinget indførte PSO-afgiften som en ekstra tarif på elregningen i forbindelse med en aftale om liberalisering af energimarkederne i 1998.
PSO-midlerne skulle dække udgifter til nye energiteknologier, der endnu ikke er i stand til at klare sig på rene markedsvilkår.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.