TSO'erne i CCR Hansa laver høring for udformning af langsigtede transmissionsrettigheder

Danske el-aktører skal være opmærksomme på, at TSO’erne i CCR Hansa-regionen laver høring med forslag til regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder gældende for bl.a. de dansk-tyske grænser.

I forbindelse med implementering af EU’s markedsforordning ”Forward Capacity Allocation – FCA” (på dansk: fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling) er der etableret en række europæiske regioner kaldet ”Capacity Calculation Regions – CCR's” (på dansk: kapacitetsberegningsregioner).
 
Danmark er en del af to regioner – ”CCR Nordic” (med el-forbindelserne Skagerrak, Konti-Skan, Øresund og Storebælt) samt ”CCR Hansa” (med forbindelserne DK1-DE og DK2-DE (Kontek)).

I henhold til reglerne i netreglen FCA skal de enkelte CCR’er udarbejde regionale forslag til metoder omhandlende forward-markedet, her i blandt sikre gennemsigtig og ikke-diskriminerende tildeling af langsigtede transmissionsrettigheder. I denne forbindelse har CCR Hansa den 14. juni 2017 sendt forslag til et "regionalt udformning af langsigtede transmissionsrettigheder" for CCR Hansa i høring, som bestemt af artikel 31 i GL FCA. Forslaget bestemmer, hvorledes typen af langsigtede transmissionsrettigheder samt tidsrammen for kapacitetstildeling kan fastsættes for langsigtede transmissionsrettigheder. Yderligere fastsættere forslaget produktets form og de budområdegrænser, som vil være dækket.
 
Forslaget vil efter endt høring blive tilpasset og efterfølgende sendt til godkendelse hos alle nationale regulatorer i CCR Hansa, herunder det danske Energitilsyn.

Forslaget indeholder ikke noget nyt for aktørerne i forhold til den nuværende fremgangsmåde på de dansk-tyske grænser.  Energinet og de to tyske TSOer, TenneT Germany og 50Hertz vil auktionere årlige og månedlige fysiske transmissionsrettigheder med UIOSI (Use-It-Or-Sell-It) princippet.

Deadline

Sidste frist for at indsende kommentarer er den 30. juli. Det gøres under de følgende link.

Spørgsmål til høringen

Eventuelle spørgsmål til forslaget kan henvendes til Morten Pindstrup (mpi@energinet.dk)

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.