TSO'erne i CCR Hansa laver høring for kapacitetsberegningsmetode

Danske aktører skal være opmærksomme på TSO’erne i CCR Hansa’s høring af forslag til day-ahead og intraday kapacitetsberegningsmetoden gældende for bl.a. de dansk-tyske grænser.

I forbindelse med implementering af EU’s markedsforordning ”Capacity Allocation and Congestion Management – CACM” (på dansk: fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger), er der etableret en række ”Capacity Calculation Regions – CCRs” (på dansk: kapacitetsberegningsregioner).
 
Danmark er en del af to regioner – ”CCR Nordic” (med forbindelserne Skagerrak, Øresund, Konti-Skan og Storebælt) samt ”CCR Hansa” (med forbindelserne DK1-DE og DK2-DE (Kontek)).
I henhold til reglerne i CACM skal de enkelte CCR’er udarbejde regionale forslag til metoder omhandlende eksempelvis kapacitetsberegning forday ahead markedet og for intraday markedet. I denne forbindelse sendte CCR Hansa den 14. juni 2017 forslag til "kapacitetsberegning" for CCR Hansa i høring, som bestemt i artikel 20(2) i CACM. Forslaget indeholder kapacitetsberegningsmetoderne for hhv. day-ahead og intraday.
 
Forslaget vil efter endt høring blive tilpasset og efterfølgende sendt til godkendelse hos alle nationale regulatorer i CCR Hansa, herunder det danske Energitilsyn.

Forslag til day-ahead og intraday kapacitetsberegning i CCR Hansa

TSO’erne i CCR Hansa foreslår at bruge den koordinerede nettotransmissionskapacitetsmetode (Coordinated Net Transfer Capacity) med en tæt kobling til de tilstødende flowbased kapacitetsberegningsmetoderne i CCR Nordic og CCR Core (grænserne i kontinental Europa) med ”Advanced Hybrid Coupling”.

Høringen gennemføres på ENTOS-E’s hjemmeside.
Sidste frist for at indsende kommentarer er den 30. juli. Det gøres under de følgende link.

Spørgsmål til høringen

Eventuelle spørgsmål til forslaget kan henvendes til Morten Pindstrup (mpi@energinet.dk)

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.