Gode takter i udspil til nordisk balanceringsmodel, men ubalanceret forslag til samarbejdsstruktur

Svenska Kraftnät og norske Statnett har lavet et nyt balancekoncept for de nordiske elsystemer. Oplægget rummer fornuftige tanker om en ny nordisk balancemodel, men udfordrer den nordiske samarbejdsmodel og lægger op til at sætte Energinet og de danske aktører udenfor døren i vigtige beslutninger.

Svenska Kraftnät og norske Statnett udsendte torsdag den 22. juni en pressemeddelelse om et nyt koncept for balancering af det nordiske elsystem og inviterede heri Energinet og finske Fingrid til at tilslutte sig det nye koncept.

Søren Dupont Kristensen, direktør for Elsystemansvar i Energinet, ser mange fornuftige ting i oplægget, men er samtidig nervøs for, at Energinet og de danske aktører reelt set sættes udenfor døren i udviklingen af det fremtidige nordiske balancemarked, hvis forslaget implementeres som foreslået af Svenska Kraftnät og Statnett.

Det skyldes særligt den samarbejdsmodel, der er lagt op til fra den svenske og norske TSO.

- Vi er blevet præsenteret for et oplæg, hvor de to største af de nordiske partnere skal bestemme over de to andre. Det er ikke en invitation til at tilslutte sig et fælles samarbejde; det er en ubalanceret samarbejdsstruktur, som dårligt matcher intentionen om et styrket nordisk samarbejde, der kan være eksempel og inspiration for resten af Europa. Energinet har brug for en model der kan sikre en ordentlig dialog med danske markedsaktører og myndigheder, siger han.

Forslaget flytter reelt en lang række beslutninger omkring systemsikkerhed og markedsudvikling i Danmark til Svenska Kraftnät og Statnett, hvilket udfordrer Energinets ansvar som dansk TSO.

- Som dansk TSO og ansvarlig for det danske transmissionssystem er det svært at sige ja til det norsk-svenske oplæg til samarbejdsstruktur. Vi har et ansvar over for vores forbrugere, vores myndigheder og andre interessenter. De vil forvente at blive inddraget på lige fod med norske og svenske aktører, siger Søren Dupont Kristensen.

Så selv om flere af tankerne i den norsk-svenske balancemodel er fornuftige set med danske øjne, er det afgørende for Energinet, at samarbejdet sker på lige vilkår, hvor også danske interesser kan komme ligeværdigt til orde i beslutninger om det fremtidige balancemarked.

- Der er god grund til at arbejde på en bedre nordisk balancemodel, og konceptet, der nu er kommet frem, kunne vi – som jeg ser det - nemt være blevet enige om, hvis vi alle havde været med rundt om bordet i de fremadrettede beslutninger. Energinet ønsker et godt og stærkt nordisk samarbejde, men det skal være på fair og rimelige betingelser, siger Søren Dupont Kristensen.

- Den norsk-svenske enegang bidrager ikke til den videreudvikling af det nordiske TSO-samarbejde, som vi fra Energinets side ser som en vigtig brik i at fremtidssikre det nordiske energisamarbejde, sådan som den netop offentliggjorte rapport fra Nordisk ministerråd »Nordic Energy Co-operation: Strong today – Stronger tomorrow« påpegede i tirsdags.

Energinet er klar til intensiveret nordisk samarbejde og håber, at vores svenske og norske kolleger vil åbne for en diskussion af samarbejdsmodellen, så vi i fællesskab kan bringe det nordiske samarbejde om balancemarkedet videre i tråd med de politiske ønsker og intentionerne i de fælleseuropæiske netregler, forklarer Søren Dupont Kristensen.

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.