ENTSO-E laver høring for bestemmelser for nomineringen af fysiske transmissionsrettigheder

Danske aktører skal være opmærksomme på, at ENTSO-E gennemfører høring af forslag til almindelige bestemmelser for nomineringen af fysiske transmissionsrettigheder, som gælder for bl.a. Storebæltsforbindelsen og forbindelserne på de to dansk-tyske grænser.

I forbindelse med implementering af EU’s markedsforordning ”Forward Capacity Allocation – FCA” (på dansk: fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling), er der etableret en række ”Capacity Calculation Regions – CCRs” (på dansk: kapacitetsberegningsregioner).
 
Danmark er en del af to regioner – ”CCR Nordic” (med elforbindelserne Skagerrak, Konti-Skan, Øresund og Storebælt) samt ”CCR Hansa” (med forbindelserne DK1-DE og DK2-DE (Kontek)).

I henhold til reglerne i FCA skal de enkelte CCR’er udarbejde regionale forslag til metoder omhandlende forward markedet, her i blandt sikre gennemsigtig og ikke-diskriminerende tildeling af langsigtede transmissionsrettigheder. I denne forbindelse har ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) i overensstemmelse med artikel 36 og på vegne af TSO'er, som har implementeret fysiske transmissionsrettigheder (PTR), igangsat høring af "almindelige bestemmelser for nominering af fysiske transmissionsrettigheder" for hver grænser, hvor PTR er indført.

Forslaget bestemmer, hvem der har ret til at nominere PTR, de tekniske minimumskrav vedrørende nomineringerne, nomineringstidspunkt, format for nominering og kommunikation mm. 
 
Forslaget vil efter endt høring blive tilpasset og efterfølgende sendt til godkendelse hos alle nationale regulatorer, herunder det danske Energitilsyn.

Forslaget indeholder ikke nyt

Forslaget indeholder ikke noget nyt for aktørerne i forhold til den nuværende fremgangsmåde med hensyn til nominering af PTR på de to dansk-tyske grænser og Storebæltsforbindelsen. 

Høringen afholdes samtidig med høringen for udformning af langsigtede transmissionsrettigheder i CCR Hansa og CCR Nordic.

Deadline

Sidste frist for at indsende kommentarer er den 18. august. Det gøres under de følgende link.

Spørgsmål til høringen

Eventuelle spørgsmål til forslaget kan henvendes til Nanna Foller Larsen (nfl@energinet.dk).

Kontakt

Fælles netregler i EU

I forbindelse med at der på europæisk plan bliver lavet fælles netregler mv., kommer nye regler, procedurer og metoder i høring.

Læs mere om høringerne af markedsforskrifter og tekniske forskrifter


Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.