fornyelse af elforsyning_web

Energinet ønsker at fremtidssikre elforsyningen til Københavnsområdet

Etablering af nye el-forbindelser ind til København – og udskiftning af de gamle kabler.

I Københavnsområdet stiger elforbruget. Det skyldes både befolkningstilvæksten og en stigende grad af elektrificering, bl.a. til metro og tog. Samtidig udfases kraftværkerne gradvist, og også andre faktorer udfordrer forsyningssikkerheden; kabelnettet, som blev bygget tilbage i 1950’erne, 60’erne og 70’erne, trænger nemlig til at blive udskiftet. Derfor ønsker Energinet at etablere nye el-forbindelser ind til København – og udskifte de gamle kabler.

”Vi vil sikre, at vores høje elforsyningssikkerhed opretholdes, at det stigende elforbrug imødekommes, og at el-nettet er helt klar til fremtidens energi”, forklarer teknisk direktør Torben Glar Nielsen fra Energinet.

Energinet har sendt en ansøgning til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, som skal godkende investeringen. Projektet går ikke i gang, før der er en godkendelse, men Energinet tager allerede nu indledende drøftelser med bl.a. kommuner for at få en dialog om, hvor eventuelle nye højspændingsforbindelser bedst og mest skånsomt kan placeres. Samtidig er der fokus på at sikre, at både teknologien og placeringerne af de nye kabler og transformerstationer rækker langt ind i fremtiden, forklarer projektleder Oddleif A. Nielsen:

”Projektet her kalder på et rigtig godt samarbejde mellem alle involverede. Det er både lodsejere, borgere, kommuner, de andre som har ledninger i jorden, entreprenører osv. Københavnsområdet er jo både tæt bebygget og tæt befolket, hvilket er en udfordring, når man skal finde mulige linjeføringer. Vi ved godt, at vi kommer til at forstyrre med vores anlægsarbejde, derfor bestræber vi os på at forstyrre så lidt som muligt, at informere så godt som muligt, og så håber vi på, at dem, der bliver berørt, har forståelse for, at det handler om, at vi skal sikre forsyningssikkerheden, så der både er strøm nu – men også fremadrettet”, siger han.

Bliver projektet og investeringen godkendt, forventes det, at det første spadestik bliver taget i sommeren 2018, herefter kører projektet indtil den forventede afslutning ultimo september 2021. Indtil de nye forbindelser er klar, vurderer Energinet løbende, om der er behov for tiltag, som f.eks. at starte strømproduktion på kraftværker for at sikre en fortsat høj forsyningssikkerhed i Københavnsområdet.

En detaljeret plan over hvilke områder og lodsejere, der bliver påvirket af projektet, er endnu ikke klar. Berørte borgere/lodsejere m.m. vil naturligvis blive informeret og inddraget. Læs mere om projektet

 

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.