TSO’er inviterer til workshop om fælleseuropæisk marked for aktivering af manuelle reserver

Mandag d. 4. september 2017 afholder 19 europæiske el-transmissions operatører (TSO’er) workshop om en fælles platform for aktivering af manuelle reserver. Workshoppen finder sted på ENTSO-E’s kontor i Bruxelles. Tilmeld dig nu.

Kom til workshop om projektet for en fælles europæisk platform for udveksling af mFRR, MARI (Manually Activated Reserves Initiative). Projektet følger retningslinjerne i netreglen GLEB.

Antallet af deltagere er begrænset, derfor er det kun muligt at tilmelde en deltager per virksomhed.

Ønsker du at deltage? Send din tilmelding til Lenka Linke på Lenka.linke@cz.ey.com

Tilføj følgende informationer:
Emnefelt: MARI Stakeholders Workshop
Navn:
Virksomhed:
Ønske til deltagelse: a) via webcast b) fysiske deltagelse

Fristen for tilmelding er fredag d. 18. august 2017.


MARI-projektet er en vigtig brik i Europa-Kommissionens Energi Union og visionen om bl.a. et fælles europæisk balancemarked. Integration af det europæiske balancemarked og udveksling og deling af reserver i landenes elsystemer er alt sammen estimeret til at give EU-landene en årlig besparelse på omkring 3 milliarder euro.

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.