eaglemast ole christiansen
Foto: Ole Christiansen

TSO'er udgiver nordisk netudviklingsplan og vurdering af effekttilstrækkelighed

TSO'erne i Finland, Norge, Sverige og Danmark offentliggør to rapporter om udvikling af eltransmissionsnettene og effekttilstrækkelighed, "Nordic Grid Developmentplan 2017" og "Generation Adequacy – market measures to secure it and methodology for assessment".

De systemansvarlige transmissionsselskaber (TSO'er) i Finland, Sverige, Danmark og Norge offentliggør i dag to fælles dokumenter: En nordisk netudviklingsplan og en fælles rapport om effekttilstrækkelighed, herunder markedsmæssige tiltag til at sikre tilstrækkeligheden og en vurderingsmetode.

De to dokumenter er selskabernes svar på en opgave udstukket af Nordisk Ministerråd.

Den nordiske netudviklingsplan indeholder en fælles rapport om aktuelle planer og netudviklingsprojekter i alle nordiske lande og udpeger desuden fem prioriterede korridorer, hvor yderligere udviklingsbehov vil blive vurderet i løbet af de næste to år. De fem korridorer er Norge-Danmark, Norge-Sverige, Norge-Finland, Sverige-Finland og Sverige-Danmark.

- De primære drivkræfter i den nordiske netudvikling, der er beskrevet i planen, er ny vedvarende energiproduktion, øget overføringskapacitet fra nord til syd, nye udlandsforbindelser til det europæiske fastland og Storbritannien samt nedlæggelse af kernekraftværker i Sverige. Derudover spiller forsyningssikkerheden fortsat en central rolle i udviklingen, siger Søren Dupont Kristensen, direktør for Elsystemansvar i Energinet.

Elproduktionen står overfor massive forandringer i hele Europa, og selv i det nordiske elsystem udgør indfasningen af  fluktuerende vedvarende energikilder kombineret med nedlæggelsen af regulerbare kraftværker en udfordring for driften af elsystemet.

Ændringerne påvirker også markedet og den konventionelle produktions rentabilitet. Behovet for at vurdere effekttilstrækkeligheden og videreudvikle effektive markeder har høj prioritet hos TSO'erne. Velfungerende markeder er afgørende for at kunne sikre effekttilstrækkeligheden.

- Vi har identificeret en række områder, hvor markederne kan udvikles for yderligere at styrke tilstrækkeligheden i elsystemet, fortæller Søren Dupont Kristensen.

Dette skal konkret ske via fire aktuelle projekter. Det omfatter indførelsen af en højere tidsopløsning på markederne, en gennemgang af den nordiske model for ubalancepriser for at sikre, at de ansvarlige parter står overfor fulde ubalancebalanceomkostninger, udvikling af en fællesnordisk kapacitetsberegningsmetode og arbejde med at skabe bedre forbindelse mellem engros- og detailmarkedet, så forbrugerne kan få gavn af en eventuel fleksibilitet i efterspørgslen.

Den overordnede rapport "Vejen frem – løsninger til et nordisk elsystem i forandring" er blevet udskudt. De to nye dokumenter danner nu grundlag for den overordnede rapport, som vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.


Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.