gaslager halvrsrapport 2017 Ole Christiansen

Energinet offentliggør halvårsrapport 2017

Energinets regnskab har i 2017 udviklet sig som forventet, bortset fra, at værdien af Gas Storage Denmarks egenkapital er nedjusteret med DKK 320 millioner efter skat, hvilket er den primære årsag til periodens resultat.

I forbindelse med, at Energinet offentliggør halvårsregnskab for 2017, bliver gaslagerforretningen Gas Storage Denmarks egenkapital nedskrevet med 320 millioner kroner.

”Nedjusteringen skyldes i al væsentlighed, at en af de syv kaverner i gaslageret i Lille Torup er ude af drift på ubestemt tid, og at en kapacitetsundersøgelse af gaslageret i Stenlille har vist en reduktion af den salgbare lagerkapacitet”, siger Torben Thyregod, finansdirektør i Energinet.

Ved siden af det regnskabsmæssige har første halvår af 2017 i Energinet i høj grad været præget af en større organisationsændring, som er designet til at skabe større tydelighed og transparens omkring Energinets aktiviteter.

Organisationsændringen, som trådte i kraft den 1. april i år, skal ses som Energinets bestræbelse på rettidigt at trimme og justere organisationen, så den bedst egner sig til at understøtte
nuværende og kommende forretningsaktiviteter.

Blandt halvårets betydningsfulde begivenheder i omverdenen bør nævnes, at den af regeringen nedsatte Energikommission offentliggjorde sine anbefalinger. Energinet arbejder allerede strategisk efter mange af de retninger, som Energikommissionen afstikker i rapporten, fx internationalisering, digitalisering, elektrificering og forberedelse på nye rammevilkår for energiselskaber.

Men vigtigt er det også at udvikle de gode løsninger for gassystemets værdiskabende rolle i den grønne omstilling. Biogassens og andre grønne gassers perspektiver for blandt andet den tunge transport er betydelige elementer, som vi i Energinet vil bidrage med vores faglighed til at muliggøre. 

FAKTA

Gaslageret i Lille Torup har syv underjordiske kaverner - hulrum - hvoraf en kaverne er fyldt med vand og er ude af drift på ubestemt tid. Energinet fik myndighedernes tilladelse til at udlede vand ifm. vedligeholdelse og udskiftning af kaverneres rør, ventiler og sikkerhedsudstyr, men den tilladelse blev senere omgjort af Natur- og Miljøklagenævnet, og derfor står en kaverne nu under vand.

På gaslageret i Stenlille viste en undersøgelse i år, at den mængde gas, der kan hentes op, er mindre end ventet.
Ifm. udmeldingerne om en mulig lukning af Tyra-feltet i Nordsøen lavede Energinet en omfattende undersøgelse af lageret, for at finde ud af hvor meget gas der rent faktisk kan hentes op af det underjordiske lager. Det var første gang i gaslagerets levetid, at en så omfattende test blev lavet. Det har altid været kendt, at en del af den gas, der er pumpet ned, aldrig kommer op igen – der er brug for en mængde cushion gas, for at lageret kan fungere – og derfor har der altid været en vis usikkerhed om, hvor meget gas, der kan hentes op og sælges.  Undersøgelsen viste, at der kan hentes mindre gas op end ventet.

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.