Energinet_Kina-20170903-01
Den kinesiske energiminister Nur bekri, i midten, bliver vist rundt i kontrolrummet af kinesiske Nan Qin, der er Ingeniør i Energinets afdelingen Netplanlægning. Foto: Palle Peter Skov

Kinesisk energiminister besøgte Fredericia: Energinet hjælper Kina med at stoppe stort vindspild

Kina har på få år mangedoblet antallet af vindmøller, men må af og til stoppe dem, når det blæser, fordi elsystemet ikke er udbygget til en svingende elproduktion. Faktisk bremses mere end hele Danmarks elforbrug årligt. Derfor kigger verdens folkerigeste land mod Danmark. Energinet rejser til Kina for at rådgive, men Danmark kan også lære af ny kinesisk teknologi.

En af verdens mest indflydelsesrige personer, når det kommer til energi og grøn omstilling, besøgte søndag Energinet.
Den kinesiske energiminister Nur Bekri er i Danmark, bl.a. for at høre, hvordan Danmark indpasser store mængder vindmøllestrøm, og derfor så han nærmere på kontrolcenteret over det danske højspændingsnet.

Produktionen fra danske vindmøller svinger mellem ingenting i de mest vindstille timer til at udgøre ca. 140 procent af det totale elforbrug i de timer, hvor det blæser mest. I gennemsnit havde danskerne i 2016 knapt 40 procent vind i stikkontakterne. Og uanset om det er vind, kraftværker, eller andre energikilder, der leverer strømmen, eller om vi sælger strøm til nabolande eller importerer, så er den danske forsyningssikkerhed blandt Europas højeste.

Netop kombinationen af høj udnyttelse af vindenergien og sikker forsyning er interessant for den kinesiske energiminister.
I Kina er udbygningen af vindenergi gået enormt hurtigt, og Kina har i dag installeret ca. 150 GW vindenergi, hvilket er en tredobling på blot fem år. Alene sidste år opsatte Kina tre gange så mange vindmøller, som der er i hele Danmark, og Kina har i dag næsten 30 gange mere vindmøllekapacitet end Danmark.

 

Må ofte stoppe møller

 
Men Kina må ofte stoppe sine møller og dermed årligt bremse, hvad der svarer til mere end hele Danmarks årlige elforbrug. Det sker, fordi elsystemet ikke helt er fulgt med den eksplosive udvikling, og elnettet er ikke tilstrækkeligt udbygget til at tage imod de store mængder svingende grøn energi, forklarer Peter Jørgensen, direktør i Energinet.

- Kina har et meget ambitiøst mål om at udnytte vindenergien mere effektivt og dermed få mere ud af de mange penge, der er investeret i grøn omstilling. Godt 15 procent af den energi, vindmøllerne kunne have leveret, går i dag til ”spilde”, men i 2020 skal tallet være kraftigt reduceret og nede på fem procent, siger han.

Sidste gang Energinets kontrolcenter blev nødt til at beordre vindmøller til at stoppe for at sikre balancen i elnettet var i øvrigt 2009.

- Vi har i Danmark brugt mange år på at tilpasse elsystemet og udbygge højspændingsnettet til et grønt elsystem, og for os er det blevet hverdag at håndtere store mængder svingende elproduktion. Kina har taget kæmpe store skridt på få år og står overfor at skulle tage endnu et stort skridt på meget kort tid, og vi er selvfølgelig meget stolte over, at energiministeren vil høre mere til vores erfaringer, siger Peter Jørgensen.

Energinet rådgiver i mange lande

Peter Jørgensen og kolleger fra Energinet har flere gange tidligere været i Kina for at dele viden og rådgive om danske erfaringer. Han står i spidsen for Energinet Energy Consultancy, der globalt rådgiver eltransmissionsselskaber, myndigheder og regeringer om, hvordan elsystem og elmarked kan indrettes, så de nye grønne energier indpasses sikkert og udnyttes effektivt. Ofte sker det i samarbejde med danske myndigheder og dansk energiindustri.

Senest underskrev Peter Jørgensen i juni på Energinets vegne en samarbejdsaftale med det kinesiske nationale eltransmissionsselskab State Grid.

 

Peter Jørgensen underskriver aftale mellem kinesiske State Grid og Energinet. I uge 42 skal Peter Jørgensen og andre Energinet repræsentanter igen til Kina for at igangsætte samarbejdet under den nye aftale.

Energinet sender derfor i de kommende måneder ansatte til Kina for at dele viden på især tre områder:
1. hvordan vi laver præcise prognoser for vindproduktion,
2. hvordan vi tilrettelægger driften af elsystemet, så vindkraften udnyttes optimalt
3. hvordan moderne, fleksible kraftværker, der hurtigt kan skrue op og ned, spiller sam-men med vind og solenergi.

I mange lande, også i Kina, er kraftværkernes driftsmønstre fortsat meget traditionelle. De skal helst køre i et højt, jævnt niveau døgnet rundt. Det passer dårligt sammen med vind og vejr. Det samme gør produktionsplaner, der er fastlagt flere dage i forvejen – længe før man ved, om en vindfront kommer klokken 14 eller 16. Det nordiske elmarked er meget dynamisk, og el bliver handlet helt op til kort før, strømmen bruges. Det gør, at der hurtigt kan handles og skrues op eller ned og justeres i de planlagte produktionsplaner, hvis vejret ændrer sig.
 

Vi kan også lære af kineserne

Energinets administrerende direktør Peder Østermark Andreasen talte også med Nur Bekri, og han fremhæver, at Danmark og Kina har meget at lære af hinanden.

- Kineserne vil gerne samarbejde med dem, der er blandt de bedste i verden, og det er et ridderslag for det danske energisystem, at de foretrækker Danmark, når det handler om at integrere vindenergi sikkert og effektivt. Vi skal være stolte af, at de mener, de kan lære noget af os, men vi kan også lære meget af dem. I Europa gør vi os lige nu tanker om at udbygge massivt med offshorevind i Nordsøen og gennemføre betydelige forstærkninger af det europæiske transmissionsnet, her har Kina ekspertise i stor-skalaløsninger og nye teknologier, f.eks. ultra high voltage jævnstrømsforbindelser, der kan være interessante, når store mængder strøm skal ind til land og ud til forbrugerne, siger han.


 
Også Peder Østermark Andreasen har tidligere besøgt Kina for at tale med kinesiske kolleger om integration af grøn energi. Her sidder han sammen med den daværende direktør for det kinesiske transmissionsselskab for el, State Grid. Mens Peder Østermark Andreasen i Danmark er chef for en organisation, der i alt tæller ca 1100, så er den kinesiske direktør øverste leder for ca. 1,8 millioner ansatte.

Efter sit besøg hos Energinet kørte Nur Bekri videre til Fyn og en samtale med Danmarks energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. Den kinesiske minister besøgte også Vestas og Lindø Offshore Renewables Center, LORC på det tidligere Lindøværft, der nu er omdannet til vindmølletestcenter. 

 

Energinet Energy Consultancy

Energinet driver konsulentforretningen Energy Consultancy, der tilbyder udenlandske elselskaber, myndigheder og regeringer mv. konsulentydelser indenfor drift og udvikling af eltransmissionsnettet, elsystemet og elmarkedet. Energinet Energy Consultancy er et datterselskab, der tilbyder rådgivning  på kommercielle vilkår – de udenlandske kunderne betaler dermed for ydelserne. Energy Consultancys arbejde i udlandet sker ofte i sammenhæng med at Udenrigsministeriet, Energi-, Forsynings og Klimaministeriet, Energistyrelsen og andre myndigheder eller danske virksomheder har projekter i udlandet.
Energy Consultancy har aktuelt opgaver i Georgien, Ukraine, Etiopien, Sydafrika, Mexico, Colombia,, Vietnam, Indonesien og Myanmar.

CNREC

China National Renewable Energy Center.
Energinet samarbejder i Kina med CNREG. Sammen med organisationer fra USA og Tyskland, det internationale energiagentur IEA mv. er Energinet og Energistyrelsen fra Danmark udvalgt til at rådgive Kina om grøn omstilling af energisystemet.

Selv om Kinas elsystem er under stor og grøn forandring, kommer elproduktion stadig hoved-sageligt fra fossile brændsler: 64% kul, 18% olie, 6% gas og 12 % ikke fossile energikilder (2015 tal).

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.