Sverige og Danmark på vej mod et harmoniseret gasmarked

Visionen om øget harmonisering af det svenske og det danske gasmarked forventes virkeliggjort i løbet af få år. Ejerne af de nationale gasnet, Swedegas og Energinet, går nu skridtet videre i dette arbejde, idet de indleder et projekt, som skal give svaret på, hvordan dette bedst kan gennemføres. Øget forsyningssikkerhed og flere aktører på markedet er bare to af de forventede gevinster.

Mulighederne for at integrere det svenske og det danske gasmarked med hensyn til balancering og handel har været drøftet i nogen tid og i tæt dialog med markedsaktørerne: slutkunder, gasleverandører, netejere og de ansvarlige myndigheder i Sverige og Danmark.

De forskellige interessegrupper er informeret om de mulige fordele såsom øget forsyningssikkerhed, større konkurrence til fordel for slutkunderne, når der er flere gashandlere på markedet, og en mere effektiv administration.

"I vores egenskab af nationale netejere og systemansvarlige selskaber har Swedegas og Energinet sammen taget ansvaret for gå videre med sagen og udarbejde et beslutningsgrundlag", siger adm. direktør Johan Zettergren fra Swedegas.

Projektet forventes i løbet af 2018 at kunne præsentere sin anbefaling med hensyn til harmoniseret balancering og handel på de to nabolandes gasmarkeder. Projektet omfatter ikke harmonisering af nettariffer.

"Jeg går meget ind for ideen om et fælles balanceområde, fordi det kan gøre markedet mere effektivt og øge gassens konkurrenceevne, siger Jeppe Danø, områdeleder, Gassystemansvar, Energinet.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Saila Horttanainen, informationschef, Swedegas, tlf. +46 (0) 70 622 76 06, eller Jeppe Danø, områdeleder, Gassystemansvar, Energinet, tlf. +45 23 33 88 05.

Kontakt

Fakta om

Swedegas
Swedegas er et infrastrukturselskab, som investerer i smarte energisystemer. Selskabet ejer det svenske gasnet, som går fra Dragør i Danmark til Stenungsund i Sverige. Swedegas transporterer hvert år energi til distributionsselskaber og til direkte tilsluttede kunder. Gasnettet forsyner 33 kommuner, industrier, kraftvarmeværker og tankstationer med gas. Swedegas ønsker at udvikle ny infrastruktur til biogas, brintgas og flydende naturgas (LNG).

Energinet
Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, som ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerheden og sikre lige markedsadgang til nettene. Energinet udvikler gasnettet, så det er parat til morgendagens energiløsninger. Energinet bygger nye rør til udlandet og arbejder på at gøre gassen mere klimavenlig.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.