Gasunie kommer med i North Sea Wind Power Hub-konsortiet

Med hollandske Gasunie som nyt medlem af North Sea Wind Power Hub-konsortiet bliver samarbejdet styrket med endnu en partner, der har stort fokus på innovation. Konsortiet har indtil nu bestået af Energinet, hollandske TenneT TSO B.V. og tyske TenneT TSO GmbH.

Sammen vil de fire partnere i konsortiet arbejde målrettet mod at udvikle et stort, bæredygtigt europæisk energiforsyningsnet i Nordsøen i årene mellem 2030 og 2050. North Sea Wind Power Hub bliver et væsentligt bidrag til at opnå de mål, der er sat med klimaaftalen fra Paris-aftalen (COP21): Alene for at opnå de europæiske mål skal der bygges offshore vindkraft med en kapacitet på ca. 230 Gigawatt (GW) – med 180 GW i Nordsøen og 50 GW i Østersøen, Det Irske Hav og Atlanterhavet til sammen.

De enorme mængder vindkraft indebærer, at det også bliver nødvendigt at anvende gasbaseret transmission og lagring i tillæg til de elektriske forbindelser. Omkostningerne ved at transportere og lagre energi som gas er betydeligt lavere per energienhed, hvis end hvis energien skulle transporteres og lagres som el. Hertil kommer, at man ved at kombinere fordelene fra henholdsvis el- og gassystemer kan give et kæmpe boost til anvendelsen af brint i industrien, transportsektoren og det øvrige samfund.

Med Gasunie som ny partner har konsortiet nu to selskaber med stor viden og ekspertise inden for transport og lagring af gas, idet Energinet både er TSO for el og gas.

Læs hele den fælles pressemeddelelse (på engelsk).

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.