Energinet har indgået balanceringsaftale med Statnett og Svenska Kraftnät

I juni blev Energinet præsenteret for et forslag til koncept for balancering af de nordiske el-systemer. Energinet var tilfreds med den foreslåede balancemodel, men kunne ikke acceptere den foreslåede samarbejds- og beslutningsstruktur. Energinet har nu indgået en samarbejdsaf-tale, der fastholder udspillets gode aspekter og samtidig sikrer, at danske interesser tilgodeses.

God aftale for Danmark
Energinet har indgået en aftale med Statnett og Svenska Kraftnät om den fremtidige balancering af vores elsystemer. Resultatet sikrer drifts- og markedsmæssige løsninger, der giver betydelige system- og markedsmæssige synergier mellem Østdanmark og det norsk/svenske markedsområde. Aftalen sikrer endvidere, at der på effektiv vis kan tages beslutninger omkring markeds- og systemdesign for balancering af elsystemet samtidig med, at nationale interesser tilgodeses, hvis der ikke kan opnås konsensus. Dermed er den indgåede aftale en god løsning for Danmark.

Forhandlinger om yderligere samarbejdsaftaler fortsætter
Den indgåede aftale betyder, at Østdanmark vil indgå i en ’balanceringsblok’ med Norge og Sverige. EU-lovgivningen pålægger alle de nordiske TSO’er i fællesskab at indgå balanceringsaftale om det større synkronområde, som også dækker Finland. Disse forhandlinger kører parallelt, og Energinet forventer, at de afsluttes inden for fristen i lovgivningen.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.