biogasnyhed2017

Danmark sælger bionaturgascertifikater til Tyskland

Energinet indgår aftale med det tyske certifikatregister DENA. Nu kan danske biogasproducenter sælge bionaturgas certifikater til tyske kunder gennem et transparent og troværdigt system. Danske Nature Energy har allerede indgået en aftale med den tyske bilfabrikant Audi om at levere biogas-certifikater til ca. 10.000 gasdrevne biler.

Den 1. oktober 2017 blev det muligt at overføre bionaturgascertifikater fra Danmark til Tyskland. Her indgik Energinet en aftale med ejerne af det tyske certifikatregister Deutsche Energie-Agentur (DENA) og allerede et par dage efter tikkede de første anmodninger om overførsler ind til Energinet.

En fremtid uafhængig af fossile brændsler skal baseres på forskellige typer vedvarende energi. Bionaturgas, som er biogas opgraderet til naturgaskvalitet og tilført gasnettet, er en vigtig kilde til vedvarende energi. Derfor vækker det også glæde hos Energinet, at de danske biogasproducenter nu har mulighed for at sælger deres certifikater til tyske kunder:

- Aftalen med det tyske certifikatregister DENA danner grobund for en troværdig og transparent grænsehandel med bionaturgascertifikater. Det skaber bedre rammevilkår for det grønne gas marked og baner vejen for handel i et stadig mere integreret europæisk marked via gasnettet, siger Jeppe Danø, områdeleder i Gassystemansvar i Energinets Gas TSO.

Energinet er ansvarlig for at udstede bionaturgascertifikater i Danmark. Koncernen udsteder et bionaturgascertifikat pr. MWh biogas, der er tilført til gassystemet, til dokumentation af biogassens grønne værdi.

Grønne biogas-certifikater til ca. 10.000 nye gasdrevne biler


Energikoncernen Nature Energys er begyndt at sælge de grønne gas-certifikater til kunder på den anden side af den tyske grænse. Den 13. juni 2017 indgik Nature Energy en aftale med den tyske bilfabrikant Audi om at levere grønne biogas-certifikater til ca. 10.000 nye gasdrevne biler.

Handelschef i NGF Nature Energy Jonas C. Svendsen oplever en stigning i efterspørgslen på bionaturgascertifikater:

- Navnlig transportsektoren og opvarmningssektoren efterspørger de grønne gas-certifikater. Køberne bruger certifikaterne til at dokumentere den grønne værdi af eksempelvis biogasprodukter i opvarmningssektoren, opvarmning af kommunale bygninger eller forretningsdrevet samfundsansvar ved salg af biler.

Ordene faldt på Energinets Grøn Gas Forum, som fandt sted tirsdag d. 31. oktober 2017. Her fortalte Jonas C. Svendsen under overskriften Dansk biogas kan konkurrere i Europa om Nature Energys syn på perspektiverne for dansk biogas.

Markedet for bionaturgascertifikater vokser


I de første 8 måneder af 2017 har Energinet udstedt det samme antal bionaturgascertifikater, som koncernen udstedet hele sidste år. Sidste år udstedte Energinet i alt 960.000 certifikater.

- Allerede ved udstedelsen af certifikater for august måned rundede vi en million certifikater, hvilket vil sige, at vi har udstedt certifikater svarende til over 1.000 GWh bionaturgas tilført gasnettet, fortæller Dorte G. Kristiansen, som arbejder med dokumentationen af bionaturgascertifikater i Energinet.

- Forventningen er også, at der i løbet af det sidste halve år af 2017 bliver tilsluttet flere biogasanlæg til nettet, så udviklingen af udstedte certifikater kan stige yderligere. Det betyder, at markedet er ved at se til udlandet for at sælge certifikaterne.

I 2017 er ca. halvdelen (48 %) af de danske bionaturgascertifikater på nuværende tidspunkt solgt i Sverige, 38 % i Danmark og 14 % i Tyskland.

Kontakt

Fakta

Gascertifikater på biogas fra gasnettet

Certifikatet for opgraderet biogas dokumenterer hver gang, der er opgraderet og tilført 1 MWh biogas til gassystemet. Energinet udsteder certifikater i form af bionaturgascertifikater, som i sidste ende kan sælges til forbrugere.

Læs mere


Grøn Gas Forum

Hele kæden af interessenter og kunder fra produktion af råvarer til brug af slutproduktet bliver inviteret til at deltage i Energinets forum med fokus på at styrke udviklingen af markedet for grøn gas. Det sker gennem inddragelse, dialog og samarbejde med kunder og interessenter.

Grøn gas forum afholdes på dansk to gange om året.

SENESTE GRØN GAS FORUM AFHOLDT VI DEN 31. OKTOBER 2017 I ERRITSØ.

Se programmet og præsentationen fra Grøn Gas Forum den 31. oktober.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.