ENTSO-E har igangsat en høring for bestemmelser for ”Scheduled Exchanges Calculation Methodology”

Danske aktører skal være opmærksomme på at ENTSO-E gennemfører høring af forslag til beregning af den planlagte el mellem områder, der følger den fælles day-ahead kobling og fælles intraday kobling.

I forbindelse med implementering af EU’s markedsforordning ”Capacity Allocation and Congestion Management – CACM” (på dansk: fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger), gennemfører ENTSO-E to høringer for forslag til ”Scheduled Exchanges Calculation Methodology” for henholdsvis day-ahead og intraday.

De to metoder har tidligere været i høringen i perioden 4. oktober 2017 til 6. november 2017.Forslag til Almindelige bestemmelser for nominering af fysiske transmissionsrettigheder

De to forslag har hovedsageligt relevans for TSO’er, elbørser og centrale modparter (CCP – central counter party), idet forslagene omhandler metoder til at beregne den planlagte udveksling af el mellem områder, der følger af henholdsvis den fælles day ahead kobling og den fælles intraday kobling.

Læs mere om de to høringer på ENTSO-E’s hjemmeside, hvor der også er direkte link til de enkelte høringsdokumenter. Vær desuden opmærksom på, at kommentarer til høringen udelukkende kan afgives via ENTSO-E’s hjemmeside.

Metodeforslag til day-ahead

Metodeforslag til intraday

Frist for høring

Sidste frist for at indsende kommentarer eller input er 3. december 2017.
ENTSO-E afholder ligeledes en workshop om de to forslag d. 23. november 2017.

Spørgsmål til høringen

Eventuelle spørgsmål til forslaget kan henvendes til Linette Linnemann Nielsen ( lin@energinet.dk ).

Kontakt

Fælles netregler i EU

I forbindelse med at der på europæisk plan bliver lavet fælles netregler mv., kommer nye regler, procedurer og metoder i høring.

Læs mere om høringerne af markedsforskrifter og tekniske forskrifter.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.