Minister godkender nettilslutning af kystnære havmøller

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt har sagt ja til, at Energinet investerer sammenlagt 564 mio. kr. i at slutte de kommende kystnære havmøller – Vesterhav Nord og Vesterhav Syd - til elnettet på land.

 

De to nettilslutningsanlæg skal være klar til at modtage strøm fra de to kystnære havmølleparker den 31. december 2019 ifølge aftale med Vattenfall, som opfører de to mølleparker.

 

De to anlæg består af hver en højspændingsstation i nærheden af kysten til opsamling af strømmen og herfra et kabel til den nærmeste eksisterende højspændingsstation.

 

Energinet går nu i gang med at indgå kontrakter på de store anlægsdele og kan nu indgå aftaler med de lodsejere, der bliver berørt af anlægsprojektet. Anlægsarbejdet går i gang i sommeren 2018.

 

Læs mere

 

Nettilslutning af Vesterhav Syd

 

Nettilslutning af Vesterhav Nord

 

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.