ENTSO-E har igangsat en høring af et revideret ”Capacity Calculation Regions” forslag

Danske aktører skal være opmærksomme på at ENTSO-E gennemfører en høring af et revideret forslag t af kapacitetsberegningsregi-oner (Capacity Calculation Regions), heriblandt inkludering af DK1-NL (COBRA) til kapacitetsberegningsregion Hansa (CCR Hansa).

I forbindelse med implementering af EU’s netregel ”Capacity Allocation and Congestion Management – CACM” (på dansk: fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger), gennemfører ENTSO-E en høringer af et revideret forslag til Capacity Calculation Regions, og inkluderer nye budområdegrænser i de eksisterende regioner Hansa, Core and Channel.


Forslag til revideret forslag om fastsættelse af kapacitetsberegningsregioner.


Den oprindelige afgørelse om fastsættelse af kapacitetsberegningsregionerne blev taget af Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (”ACER”) d. 17. november 2016, hvorefter Energinet har udarbejdet og anmeldt, sammen med de øvrige europæiske TSOer, et nyt forslag vedrørende en ny udlandforbindelse (NEMO Link) mellem Belgien og Storbritannien d. 6. juli 2017. Dette forslag blev godkendt af alle energitilsynsmyndigheder d. 9. oktober 2017.

Dette forslag er det andet reviderede forslag, og foreslår tildelingen af udlandsforbindelserne imellem følgende regioner:

• DK1-NL (Cobra cable) til CCR Hansa
• FR-GB (Eleclink og IFA2) til CCR Channel
• BE-DE/LU (ALEGrO) til CCR Core

For danske markedsaktører betyder tilføjelsen til CCR Hansa, at Cobra i fremtiden vil følge metoder og procedurer som følger af europæiske netregler og regionale forslag udviklet for CCR Hansa.
Læs mere om høringen på ENTSO-E’s hjemmeside, hvor der også er direkte link til de enkelte høringsdokumenter. Vær desuden opmærksom på, at kommentarer til høringen udelukkende kan afgives via ENTSO-E’s hjemmeside.

Link til høringenFrist for høring

Forslaget er i høring i perioden 15. november 2017 til 20. december 2017.


Spørgsmål til høringen

Eventuelle spørgsmål til forslaget kan henvendes til Morten Pindstrup ( mpi@energinet.dk ).

Kontakt

Fælles netregler i EU

I forbindelse med at der på europæisk plan bliver lavet fælles netregler mv., kommer nye regler, procedurer og metoder i høring.

Læs mere om høringerne af markedsforskrifter og tekniske forskrifter.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.