Høringsforslag til opdeling i LFC-blokke i det nordiske synkronområde

Høringsfristen er 31. december 2017

Systemoperatørerne i Danmark, Norge og Sverige er enige om en fælles model for fremtidig balancering af det synkrone skandinaviske elsystem. Dette er det første vigtige skridt i retning af etablering af den nye balancemodel.

Forslaget til balanceringsblokke (LFC-blokke) sendes hermed i høring. Aktører/interessenter inviteres derfor til at indsende høringssvar.

Hvad:
Denne konsultation vedrører forslaget fra Energinet, Svenska kraftnät og Statnett til opdeling i LFC-blokke i henhold til artikel 141, stk. 2, i Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastlæggelse af en retningslinjer for Elsystemets drift.
Dette forslag dækker opdeling af LFC-blokke for det nordiske synkroniske system.

Hvorfor:
Høringen finder sted i overensstemmelse med artikel 11 i Kommissionens forordning (EU) nr. 2017/1485 af 2. august 2017 om fastlæggelse af en retningslinjer for Elsystemets drift. Høringen varer fra 24. november til 31. december.

Hvad sker der?
Formålet med høringen er at få synspunkter fra aktører og interessenter. Efter konsultationen vil TSO'erne gennemgå høringssvarene og opdatere forslaget i overensstemmelse hermed.

Høringsdokumenter:
Her finder du forslaget om opdeling i LFC-blokke (pdf)

Her finder du baggrundsdokumentet (pdf)

Send høringsvaret via e-mail til tsk@energinet.dk og skriv "LFC Block struktur" i emnefeltet. Fristen for indsendelse er 31. december 2017.

Kontaktperson:

Danmark: Torben Skødt (tsk@energinet.dk)


kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.