Ny balanceringsmodel for elsystemet i Norge, Sverige og Østdanmark

Systemoperatørerne (TSO’erne) i Danmark, Norge og Sverige er blevet enige om en fremtidig model for balancering af det nordiske elsystem. Det første vigtige skridt på vejen mod gennemførelsen af modellen – forslaget til fastlæggelse af LFC*-blokke – er nu sendt i offentlig høring, hvor interessenter opfordres til at komme med input.

- Der er behov for nye løsninger som følge af ændringer i efterspørgslen på el, mere fluktuerende elproduktion fra vedvarende energi og en stigning i antallet af koblede elsystemer. Vi er derfor meget glade for at kunne præsentere en fælles løsning, som efter vores mening er robust i forhold til de fremtidige udfordringer for elsystemet. Modellen understøtter desuden de kommende fælles europæiske reservemarkeder. Vi ser nu frem til at modtage konkrete input fra interessenterne, siger Niclas Damsgaard, Søren Dupont Kristensen og Øivind Rue fra de tre TSO'er i en fælles udtalelse.

I den nye nordiske balanceringsmodel bliver den enkelte TSO ansvarlig for at skabe balance inden for sit eget område. Samtidig bevarer Svenska kraftnät og Statnett deres nuværende koordinerende rolle i forhold til driften af elsystemet. De nordiske TSO'er har god erfaring med brugen af budzoner på energimarkedet som følge af strukturelle flaskehalse. Vi vil udvide brugen heraf til balanceringsområdet. Dette vil give de systemansvarlige bedre kontrolmuligheder, hvilket anses for at være nødvendigt i fremtidens elsystem, som bliver baseret på vedvarende energi og øget markedsintegrering med resten af Europa.

Statnett, Svenska kraftnät og Energinet har indgået en samarbejdsaftale om de principper, der skal skabe balance i det nordiske område. Rollefordelingen i balanceprocessen og brugen af det svensk-norske it-selskab 'Fifty' til udvikling af fælles it-løsninger samt selve balanceringsmodellen fremgår også af samarbejdsaftalen. Den nye samarbejdsaftale gør det muligt at udvikle balanceringsmarkederne i det tempo, som ændringerne i elsystemet kræver, samt at implementere ny EU-lovgivning. Aftalen vil også bidrage til at fremme mere vedvarende energiproduktion og dermed være relevant for en vellykket energiomstilling.

Den finske TSO Fingrid har besluttet ikke at deltage i samarbejdet.

- Det er beklageligt, at Fingrid har besluttet ikke at deltage i det nye samarbejde om den nye balanceringsmodel. Vi ser dog frem til et fortsat frugtbart samarbejde med Fingrid og understreger, at de nordiske TSO'er fortsat ønsker samarbejde, siger de tre repræsentanter for TSO'erne.

Næste skridt i udviklingen af den nye balanceringsmodel er fastlæggelse af LFC-blokkene til det nordiske synkronområde i henhold til EU's retningslinjer for systemdrift. Hver enkelt TSO er ansvarlig for indsendelse af forslag til deres respektive energimyndigheder senest 14 . januar 2018.

Forslaget er nu i offentlig høring, hvor interesserenter opfordres til at komme med input. Materialet findes her.

*Load Frequency Control


kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.