Energinet sender forslag om transmissionsrettigheder til godkendelse hos regulator

Energinet og de andre TSOer i CCR Hansa har sendt forslag til regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder for CCR Hansa til regulator godkendelse.

Den 17. oktober 2016 trådte guideline Forward Capacity Allocation (“GL FCA”) i kraft som EU forordning 2016/1719. Forordningen beskriver under Artikel 31 at alle TSO’er i de relevante regioner skal fremsende et fælles forslag til regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder (”LTTRs”) til godkendelse ved de relevante regulerende myndigheder.

Energinet sendte d. 17. november det fælles forslag for CCR Hansa til godkendelse hos Sekretariatet for Energitilsynet.


Forslag til regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder

CCR Hansa gennemførte i perioden fra d. 14. juni til 30. juli en høring på det oprindelige forslag, hvori CCR Hansa foreslog at udbyde års og måneds auktionen af fysiske transmissionsrettigheder (Physical Transmission Rights (PTR)), men efter input fra denne offentlige høring, har Energinet revurderet forslaget og foreslår at udbyde års og måneds auktioner af finansielle transmissionsrettigheds optioner (Financial Transmission Rights Options (FTR-optioner)).

Dette gøres for at kunne imødekomme efterspørgselen efter mere kapacitet på forbindelserne, da FTR-optioner sikrer at de fysiske begrænsninger ikke påvirker kapaciteten givet til LTTRs.

CCR Hansa foreslår følgende i deres forslag:

Bud-zone Type af LTTR  Tidsperiode   Produkt
Danmark (DK1) <> Tyskland (DE)
Energinet                TenneT GmbH
 FTR-optioner  Årlig og månedlig  Base
Danmark (DK2) <> Tyskland (DE)
Energinet               50Hertz transmission GmbH
 FTR-optioner  Årlig og månedlig  Base

Begrundelsen for ændringen i forslaget og kommentarerne fra høringen af det oprindelige forslag er sammenfattet i denne ”consultation report”.

Sekretariatet for Energitilsynet og de øvrige regulatorer i CCR Hansa har 6 måneder til at vurdere forslaget fra TSOerne.

Eventuelle spørgsmål til forslaget kan henvendes til Morten Pindstrup (mpi@energinet.dk).

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.