Danmarks gasforsyningssikkerhed er fortsat høj

Ny redegørelse viser, at gasforsyningssikkerheden i Danmark er høj. Danmark står imidlertid overfor en periode på et par år, hvor gasleverancen fra den primære forsyningskilde, Nordsøen, reduceres væsentligt. Det og meget mere kan du læse om i Energinets redegørelse for gasforsyningssikkerhed.

Danmark er fortsat nettoeksportør af gas. Samtidig er det danske gassystem veludbygget med gaslagre og adgang til import af gas fra Tyskland. Alt sammen noget der er med til at opretholde en høj gasforsyningssikkerhed.

”Forsyningssikkerheden har været høj i det forgangne år, da der har været rigeligt med gas i systemet til at forsyne gasforbrugerne. Vi har ikke haft én eneste forsyningssikkerhedshændelse i gasåret 2016-2017”, siger Torben Brabo, direktør for TSO-GAS i Energinet.

Men levering af gas fra Tyra-feltet i Nordsøen stopper imidlertid i en periode fra 2019-2022, fordi komplekset skal genopbygges. I denne periode bliver gasforsyningssikkerheden udfordret. Gassen vil komme fra Tyskland og fra gaslagrene, og derfor er forsyningssikkerheden i perioden i højere grad end normalt afhængig af, at import- og lagerkapacitet udnyttes optimalt.

”Energinet er i tæt samarbejde med gasbranchens aktører om at sikre en fortsat robust forsyningssikkerhed for gas i den periode, hvor Tyra-komplekset er ude af drift som følge af genopbygning”, siger Torben Brabo.

Vil du vide mere om, hvordan Energinet og markedet forbereder sig på nedlukningen af Tyraplatformen? Læs temaartiklen om Tyra i Redegørelsen.


Hvad kan du ellers læse om i Redegørelsen?

I løbet af 2017 er der taget vigtige skridt i retning af at udvikle et fælles balanceområde for Danmark og Sverige og investere i en mulig ny gasforbindelse fra de norske felter til Polen via Danmark (Baltic Pipe-projektet).

Det fælles balanceprojekt forventes at have en positiv effekt på gasforsyningssikkerheden, da der opstår nye muligheder ved at drive det danske og svenske gassystem sammen. Baltic Pipe-projektet forventes at bidrage til mere stabile tariffer i det danske gassystem som følge af mere gas i Danmark og samtidig kan ekstra forsyningskilder styrke gasforsyningssikkerheden.

Herudover kan du også læse om biogassens fremmarch i det danske gassystem. 5 % af gassen i det danske gassystem kommer i dag fra biomasse, men i 2020 vil det tal være steget til minimum 10 %. Men det er ikke uden udfordringer at lade biogassen flyde i nettet.

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.