Energinet offentliggør Reinvesterings-, Udbygnings- og Saneringsplan 2017

Energinets Reinvesterings-, Udbygnings- og Saneringsplan (RUS-plan) 2017 beskriver en sammenhængende planlægning af forventede reinvesteringer, udbygninger og saneringer i eltransmissionsnettet for de kommende ti år.

Overblik over afsluttede, igangværende og kommende projekter

RUS-plan 2017 giver et overblik over det interne danske transmissionsnet pr. 1. december 2017. Overblikket omfatter dels de projekter, der er idriftsat indenfor det seneste år, samt de projekter der er under etablering eller detailplanlægning. Derudover er reinvesterings- og udbygningsbehovet analyseret og kortlagt for de kommende ti år. Planen bidrager derved til rettidig igangsætning af konkrete projekter for detailplanlægning og etablering.

Langsigtet netstruktur

RUS-plan 2017 viser endvidere en mulig langsigtet netstruktur, som understøtter Energinets analyseforudsætninger frem mod 2040.

RUS-planen udgives en gang om året, og anvendes bl.a. i dialogen med myndighederne og koordinering af planlægningsarbejde med netselskaberne.

kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.