Forslag til markedsdesign for FCR indkøb sendes i høring

I samarbejde med de øvrige TSOer i det kontinentale samarbejde omkring indkøb af Frequency Containment Reserve (FCR), sender Energinet et forslag til markedsdesign i høring.

For nuværende indkøbes FCR i Vestdanmark (DK1) i et nationalt marked, men Energinet arbejder på at koble det vestdanske marked med det kontinentale samarbejde. Forslaget til markedsdesign for det kontinentale samarbejde kan derfor komme til at påvirke det fremtidige markedsdesign i Vestdanmark.

Forslaget til markedsdesign for indkøb af FCR i det kontinentale samarbejde indeholder en beskrivelse af det nuværende markedsdesign samt et fælles TSO forslag til et nyt markedsdesign. I forslaget til det nye markedsdesign er der taget højde for aktørernes kommentarer fra sidste høring, som beskrevet på ENTSO-E's hjemmeside.

Læs mere om høringen på ENTSO-E's høringsplatform, hvor der også er direkte link til de enkelte høringsdokumenter. Vær desuden opmærksom på, at høringen først bliver synlig d. 15. januar, og at kommentarer til høringen udelukkende kan afgives via ENTSO-E’s hjemmeside.

Frist for høring

Høringen varer fra 15. januar 2018 til 15. februar 2018.

Spørgsmål til høringen

Eventuelle spørgsmål til forslaget kan henvendes til Jane Kaad Lykke Gregersen jkl@energinet.dk

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.