Startskud for kabellægning af luftledninger for 2,5 mia. kroner

Energi-, forsynings- og klimaministeren har nedsat et udvalg, der skal komme med oplæg til objektive kriterier for kabellægning af udvalgte strækninger i 132 og 150 kV-nettet gennem naturområder og bymæssig bebyggelse

Som en del af aftalen fra 17. november 2016 om at afskaffe PSO-afgiften blev det besluttet, at det eksisterende 132-150 kV-elnet som udgangspunkt skal bevares som luftledninger, men med kabellægning af udvalgte strækninger gennem naturområder og bymæssig bebyggelse. Der er med aftalen mulighed for at anvende ca. 2,5 milliarder kroner til kabellægningen.
 
Energi-, forsynings- og klimaministeren har nedsat et udvalg, der har fået til opgave at komme med oplæg til en række overordnede objektive kriterier, der skal ligge til grund for udpegningen af hvilke strækninger i 132-150 kV-nettet, der skal kabellægges. 

De objektive kriterier skal forelægges for PSO-aftalekredsens godkendelse. Energinet vil herefter gennemføre en høring af de kommuner, der har 132-150 kV-luftledninger, med henblik på at få fastlagt de konkrete strækninger, der i sidste ende skal kabellægges. 

Udvalget består af repræsentanter fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Energistyrelsen, Finansministeriet, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Energinet.

Energinet vil som led i den almindelige netplanlægning fastlægge, hvornår de enkelte delstrækninger skal kabellægges. Kabellægningen finder sted i perioden 2020-2039.

Energinet anslår, at beløbet på ca. 2, 5 milliarder rækker til at kabelægge mellem ca. 300-400 km luftledninger. Der er i dag 1.612 km 132-150 kV-luftledninger i Danmark.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.