GGI mebers

Energinet er sammen med seks andre TSO’er klar til næste skridt mod et europæisk CO2-neutralt gassystem i 2050

Energinet har lige nu formandsskabet for Green Gas Initiative (GGI) - en gruppe af syv europæiske gastransmissionselskaber (TSO), der arbejder for et CO2-neutralt gassystem i 2050.

Torsdag den 22. februar 2018 mødtes direktørerne for de syv TSO’er med repræsentanter fra Europa-Kommissionen, distributionsoperatørerne (DSO) og hydrogensektoren til et "round table" om næste skridt i den grønne omstilling.

På dagsorden var særligt tre ting:

  1. Samarbejdet mellem TSO’er og DSO’er i den grønne omstilling,
  2. perspektiverne for brint i gassystemet og
  3. Kommissionens arbejde med øget sektorkobling.

Sidstnævnte forventes at give store gevinster i form af kobling af gas, el, varme og transportinfrastruktur med det formål at udnytte de enkelte deles potentialer optimalt.

Torben Brabo, leder af Energinet gas-TSO og lige nu formand for GGI, siger om mødet:

”Vi arbejder målrettet for et gassystem, der i 2050 leverer grøn gas til danskerne og europæerne. Vi er allerede nået langt ved at have øget optaget af biogas markant de seneste år. Næste skridt er et integreret energisystem med gassystemet som en central bidrager i form af fleksibilitet, lager og transport. GGI ser på mulighederne under "Sector Coupling", herunder hvordan at power to gas-anlæg, der kan omdanne el til gas, i fremtiden udnytter gassystemets muligheder for lagring og transport. Vi fortsætter i den retning og arbejder i GGI mere intensivt sammen på at sikre, vi udnytter de fælles potentialer, der er”.

I Danmark forventes det, at opgraderet biogas udgør næsten 10 procent af det danske gasforbrug ved udgangen af 2018 – i Europa forventes, at kapaciteten øges med næsten 50 procent fra 2016- 2020.

KONTAKT

GGI

På Green Gas Initiatives hjemmeside finder du den fulde, engelske pressemeddelelse fra mødet.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.