gaslager halvrsrapport 2017 Ole Christiansen
Foto: Ole Christiansen

Energinet opdaterer ”Early warning” til gasmarkedet

Tirsdagens signal til gasmarkedet har genoprettet balancen i det danske gassystem, men der skal nu fokus på lagerbeholdningen for at sikre forsyningen til danske og svenske gasforbrugere i den kommende periode. Derfor opdaterer Energinet sin ”Early warning-meddelelse”.

Energinet opdaterer nu den ”Early warning-meddelelse”, der tirsdag aften blev udsendt til gasmarkedet.

Lige nu henter aktørerne så meget gas som muligt op fra de to underjordiske, danske gaslagre og supplerer med import fra Tyskland og Nordsøen. Det betyder, at lagrene tømmes hurtigt. På grund af det kolde vejr og store gasforbrug er der brug for både import af gas og udtræk fra lagrene for at kunne forsyne de danske og svenske gaskunder. Fortsætter det store udtræk fra lagrene, bliver de kommercielle aktøres lagerbeholdninger tømt, og det vil så være Energinets nødlagerreserver, som skal opretholde forsyning til markedet.

Derfor sender Energinet nu et nyt signal til markedet: Importen af gas fra det europæiske gasmarked skal øges for at opretholde forsyningen og undgå, at Energinet må erklære ”Alert” eller ”Emergency” der er de to næste trin i den fælleseuropæiske skala for kriseniveauer.

Den opdaterede meddelelse udsendes, efter at Energinet tirsdag aften udsendte en Early warning-meddelelse. Da var situationen, at transportkunderne gik i ubalance i Danmark for at eksportere store mængder gas fra Danmark til salg i Centraleuropa, der lige nu oplever stor efterspørgsel og meget høje gaspriser. Early warning-meddelelsen virkede, og medførte bedre balance på gasmarkedet.
Men selv om meddelelsen skabte en bedre balancesituation, er der fortsat behov for stor opmærksomhed og handling fra aktører i gasmarkedet for at sikre lagerbeholdning til opretholdelse af fortsat forsyning.

Forsyningen til gasforbrugere er upåvirket i den nuværende situation. Meddelelsen er alene et signal til aktører på gasmarkedet om at forebygge knaphed på gas.

KONTAKT

FAKTA

Energinet skal som systemansvarlig for naturgasområdet give markedet løbende information, når der kan opstå en kritisk forsyningssituation. Early warning er det laveste advarselsniveau i den fælleseuropæiske forsyningskriseskala. De næste trin er Alert og Emergency.
Selv hvis gassituationen skulle blive forværret i Danmark, er privatpersoner, fjernvarmekunder og langt de fleste virksomheder sikret gasforsyning gennem Energinets nødforsyningsberedskab, jf. Naturgasforsyningsloven. Men nødforsyningsberedskab kan ramme afbrydelige gaskunder – typisk få store virksomheder.
Energinet sikrer forsyningen af danske beskyttede kunder i 60 vinterdage.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.