gaslager halvrsrapport 2017 Ole Christiansen
De danske gaslagre tømmes hurtigt for kommercielt gas. Foto: Ole Christiansen

Fortsat pres på gasmarkedet i vintervejret

Early Warning til gasmarkedet opretholdes. Forsyningen af forbrugerne er upåvirket af Early Warning.

Energinet arbejder i disse dage målrettet på fortsat at sikre forsyningen på det danske gasmarked.

Den sibiriske kulde  har udfordret gasreserverne i Danmark og det øvrige Europa. Samtidig kommer der mindre gas fra Nordsøen end normalt. Det har medført, at der bliver gjort fuld brug af de danske gaslagre.

EU’s forsyningssikkerhedsforordning tildeler markedsaktørerne en betydelig rolle i forhold til at opretholde forsyningssikkerheden. Energinet holder skarpt øje med forsyningssituationen og holder løbende markedet opdateret.

Allerede den 27. februar sendte Energinet den første ”Early warning” meddelelse, som blev  opdateret den 1. marts til gasaktørerne i Danmark. Her strammede Energinet bl.a. op på markedsreglerne for at sikre balancen i gassystemet. Budskaberne til markedet i disse meddelelser er fortsat gældende.

Forsyningen til gaskunderne er upåvirket i den nuværende situation.

”Vi har valgt at opretholde ”Early warning” for at signalere til gasmarkedet, at der stadig er en øget sårbarhed i gassystemet.”, siger områdeleder Jeppe Danø, Energinet, og han understreger, at sigtet med ”Early warning” er, at forsyningen til gaskunderne fortsætter upåvirket.

KONTAKT

FAKTA

Energinet skal som systemansvarlig for naturgasområdet give markedet løbende information, når der kan opstå en kritisk forsyningssituation. Early warning er det laveste advarselsniveau i den fælleseuropæiske forsyningskriseskala. De næste trin er Alert og Emergency.
Selv hvis gassituationen skulle blive forværret i Danmark, er privatpersoner, fjernvarmekunder og langt de fleste virksomheder sikret gasforsyning gennem Energinets nødforsyningsberedskab, jf. Naturgasforsyningsloven. Men nødforsyningsberedskab kan ramme afbrydelige gaskunder – typisk få store virksomheder.
Energinet sikrer forsyningen af danske beskyttede kunder i 60 vinterdage.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.