Aftale om nordisk balanceringssamarbejde på plads

De fem nordiske TSO’er har indgået en aftale om udvikling af et nyt nordisk balanceringskoncept.

- Vi er glade for, at vi nu har indgået en aftale og at vi genoptager det gode nordiske samarbejde, som i mange år har kendetegnet energisektoren i Norden. Samarbejdsaftalen er et stort skridt fremad mod udviklingen af et effektivt elmarked, hvor elforsyningssikkerheden opretholdes, lyder det i en fælles pressemeddelelse fra de administrerende direktører i de nordiske TSO’er.

Energisystemet er i forandring med stadig mere fluktuerende energi fra vedvarende energikilder og et elforbrug i hastigt forandring. Derfor er der brug for større fleksibilitet og bedre sikring af balance i elsystemet. Det bidrager den nye nordiske balanceringsmodel til, hvor moderne IT-systemer vil spille en central rolle.

Samarbejdsaftalen definerer TSO’ernes roller og ansvar og forpligter de fem nordiske TSO’er til at følge en fælles køreplan for implementering af det nye balanceringskoncept og herunder fælles balanceringsmarkeder. Samtidig fastsættes rammerne for udvikling af nye markedsplatforme, som grundlag for de fælles balancemarkeder i den nye balanceringsstruktur.

- Samfundsøkonomisk værdiskabelse og høj elforsyningssikkerhed er altafgørende for, at vi lykkes med vores opgave som TSO både i vores respektive lande og på tværs af det nordiske område. Derfor er den fælles nordiske aftale om balancering nødvendig og vigtig. Vi tror på vigtigheden af det gode nordiske samarbejde og er glade for, at det er lykkes os at nå til en aftale, som alle kan tilslutte sig, understreger de fem TSO’er.

Et første skridt i samarbejdet er udsendelsen er en offentlig høring af den kommende balanceringsstruktur i Norden bestående af én fælles nordisk LFC blok. Denne blev offentliggjort tidligere i dag på ENTSO-Es høringsplatform: Common proposal for determination of the LFC blocks in the Nordic synchronous area.

Fakta

De fem parter i aftalen er følgende nordiske TSO’er:

Svenska Kraftnät, Kraftnät Åland, Statnett, Fingrid og Energinet.

Det nordiske balanceringskoncept og køreplan inkluderer blandt andet følgende milepæle:
Fælles nordisk kapacitetsmarked for aFRR (2. kvartal, 2019)
Fælles nordisk kapacitetsmarked for mFRR (4. kvartal 2019)
Introduktion af 15 ubalanceafregning (ISP) (2. kvartal, 2020)
Balancering efter moderniseret ACE princip (Area Control Error) (1. kvartal, 2021)


Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.