Borgermøde
Energinet inviterer til borgermøder

Borgere inviteres til dialog om nye luftledninger

Energinet planlægger nye 400 kV luftledninger fra Holstebro til den tyske grænse. Efter påske går den første offentlighedsfase i gang, hvor alle inviteres til at komme med idéer og kommentarer til planlægningen.

30. oktober 2017 gav energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt grønt lys til Energinets planer om at forstærke elnettet i det vestlige Jylland gennem to projekter: Etableringen af en ny 400 kV luftledning fra grænsen til Endrup ved Esbjerg og etableringen af en ny 400 kV luftledning fra Endrup til Idomlund ved Holstebro. Den sidste erstatter den eksisterende 150 kV luftledning mellem Karlgårde og Idomlund, som efterfølgende fjernes.

Idéfasen starter 9. april 2018

Energinet skal have en miljøtilladelse, inden projekterne kan gennemføres. Den proces starter op 9. april 2018, hvor Miljøstyrelsen sætter gang i første offentlighedsfase, også kaldet idéfasen. Miljøstyrelsen udsender i starten af april et debatoplæg og inviterer alle til at indsende idéer og kommentarer til planlægningen af projekterne.

”Energinet skal etablere omkring 170 km højspændingsledninger, så projekterne kan ikke undgå at komme til at påvirke både natur og mennesker. Det er vi meget bevidste om. Vi ønsker at finde de mest skånsomme løsninger og placeringer, og derfor er det vigtigt for os at høre borgernes synspunkter”, fortæller projektleder Christian Jensen fra Energinet.

Han opfordrer derfor til at afgive høringssvar, hvis man vil sikre sig, at ens idéer og kommentarer kommer til indgå i det videre planlægningsarbejde. Høringsperioden i idéfasen varer fem uger.

Energinet inviterer til borgermøder

I tilknytning til den første offentlighedsfase inviterer Energinet også borgerne til et informationsmøde.

”På informationsmødet vil vi fortælle om projektet og planlægningen og give mulighed for at stille spørgsmål. På den måde håber vi at klæde borgerne godt på til at kunne afgive deres høringssvar til myndighederne. Derudover håber vi at få indledt en god og konstruktiv dialog med de lodsejere, som vi kommer til at samarbejde med i de kommende år”, forklarer Christian Jensen.

Der afholdes informationsmøder to forskellige steder i hvert projekt.

Endrup-Idomlund:
Videbæk Idræt & Fritidscenter, Vestervang 28, 6920 Videbæk, 18. april 2018 kl. 19-21.
Varde Fritidscenter Lerpøtvej 55, 6800 Varde, 19. april 2018 kl. 19-21.

Endrup-grænsen:

Bredebro Idrætscenter, Langagervej 64, 6261 Bredebro, 24. april 2018 kl. 19-21.
Ribe Fritidscenter, Sportsvej 8, 6760 Ribe, 25. april 2018 kl. 19-21.

Del af den grønne omstilling

Projekterne er vigtige for gennemførelsen af den grønne omstilling. Energi fra vind og sol kan ikke lagres eller bestilles til bestemte tidspunkter, og vi skal derfor kunne dele energien med hinanden, så snart den er produceret – uanset hvor i Europa, det sker. Det kræver stærke elforbindelser, og derfor udbygger Danmark og resten af Europa i disse år deres elnet.

De nye luftledninger fra Endrup til Idomlund forstærker det vestjyske elnet, så der gøres plads i nettet til den megen vindenergi, der produceres i området. Forbindelsen fra Endrup til grænsen skaber mulighed for at udveksle mere strøm med Tyskland. Projektet gennemføres i samarbejde med det tyske transmissionsselskab TenneT, som bygger sydfra fra Brunsbüttel nord for Elben og op til Danmark.

kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.