Årsrapport 2017: Nye veje til fremtidens energi

Store dele af den fysiske infrastruktur, der skal understøtte energiens grønne omstilling i Danmark, er nu bygget eller planlagt. Den fysiske infrastruktur er kun et skridt på vejen mod uafhængighed af fossile energikilder. Energinets Årsrapport 2017 viser, at nye veje og nyt samarbejde er nødvendigt, når det næste skridt skal tages.

2017 handlede i høj grad om klargøring af den fysiske infrastruktur til bæredygtig energi En elforbindelse til England (Viking Link) og en gasforbindelse til Polen (Baltic Pipe) blev efter mange års komplicerede forhandlinger gjort klar til beslutning i 2017. Projekterne er vigtige for omstillingen i Danmark, fordi bæredygtig energi er energi, der kan flyttes.

Udover udlandsforbindelserne gælder det Energinets opgave med køb og samling af gasdistributionssektoren på statens vegne, der skal gøre det eksisterende gasdistributionsnet klar til fremtidens grønne gas.

Året i glimt lille version
Klik på billedet for større version

Nye veje til fremtidens energi
Årsrapport 2017 peger også fremad. Rapporten viser, at det kræver nye virkemidler og nye former for samarbejde, hvis vi vil fastholde og udbygge energiens grønne omstilling. Med udgangspunkt i den i 2017 vedtagne strategi for 2018-2020, Energi over grænser, forpligter Energinet sig til at forfølge fire strategiske målsætninger: Nye rammer for forsyningssikkerhed, Danmark som energihub, Samfundsansvar gennem effektiv drift og Digitalisering.

Et billede af Energinets værdiskabelse
Energinet er i gang med at forfølge målsætningerne. Det kan man få indblik i, ved at læse de fire fokusartikler i ledelsesberetningen. De fire artikler danner et billede af, hvordan Energinet bidrager med værdi til samfundet.
De berører, hvordan et grænseløst marked for balanceenergi mellem EU’s lande kan være et eksempel på nye rammer for forsyningssikkerhed; hvordan etablering af datacentre er et eksempel på Danmarks store potentiale som energiknudepunkt; at Energinet deltager i visionen om North Sea Wind Power Hub; og at deling af energiens Big Data til brug for innovative forretningsmodeller er et eksempel på digitalisering.

Regnskabets resultat
Energinets omsætning var i 2017 DKK 5 mia., og årets resultat efter skat var på DKK -228 mio. Resultatet er ikke tilfredsstillende. Årsagen skal primært findes i nedskrivningen af gaslageraktiver i Gas Storage Denmark. Læs mere om kapacitetsnedskrivningen her.

Energinets økonomi er baseret på et hvile i sig selv-princip, som kun giver mulighed for at ind-regne afholdte omkostninger tillagt forrentning af egenkapitalen. Virksomheden skal således ikke optjene overskud, men skabe værdi for samfundet. 

Årsrapporten er behandlet af Energinets bestyrelse den 15. marts 2018 og forelægges energi-, forsynings- og klimaministeren til godkendelse samt Energinet interessentforum til udtalelse.
 
Ministerens godkendelse af Årsrapport 2017 udestår.

Hent årsrapporten 2017 her

 

KONTAKT

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.