kassmast web
Muligheden for at eksportere strøm fra Danmark til Tyskland har længe været begrænset, da elnettet på den tyske side mangler udbygning. Foto: Ole Christiansen

Ny aftale sikrer kapacitet på dansk-tysk grænse under EU-undersøgelse

Energinet og TenneT har med en ny aftale sikret, at de nuværende aftaler om minimumskapacitet på elforbindelserne på den dansk-tyske grænse fortsætter uændret, selv om Europa-Kommissionen nu har indledt en undersøgelse mod TenneT.

Europa-Kommissionens konkurrencemyndighed, DG COMP, har i dag meddelt, at den åbner en undersøgelse mod TenneT for at se nærmere på TenneT’s begrænsninger i kapacitet på elforbindelserne over den dansk-tyske grænse.

Energinet og TenneT er i den forbindelse enige om, at de nuværende aftaler om minimumskapacitet på den dansk-tyske grænse skal fortsætte uændret, selv om en formel undersøgelse nu er indledt.

Baggrund

DG COMP anmodede i juli 2016 Energinet og TenneT om information om kapacitet og begrænsninger af kapacitet på de elektriske forbindelser mellem DK1 (Jylland) og Tyskland. DG COMP ville undersøge, om Energinet og TenneT i strid med EU’s konkurrenceregler har reduceret kapaciteten på grænsen. På grund af manglende udbygning af det tyske elnet har der gennem længere tid været begrænsninger i muligheden for eksport af el fra Danmark til Tyskland. 

Energinet og TenneT har separate beregningsmetoder, baseret på nettets tilstand, for den kapacitet, der hver dag stilles til rådighed for elmarkedet. Kapaciteten er det laveste resultat for den pågældende time fra hhv. TenneT’s og Energinets beregninger. Energinet og TenneT har ingen indflydelse på den anden parts kapacitetsberegning.

Det danske energi-, forsynings- og klimaministerium, det tyske økonomi- og erhvervsministerium, det tyske energitilsyn, Bundesnetzagentur, og Energitilsynet, lavede i sommeren 2017 en fælleserklæring, Joint Declaration, som sikrer et minimum af kapacitet på den dansk-tyske grænse. På nuværende tidspunkt er minimumskapaciteten på 700 MW, og minimumskapaciteten stiger op til 1100 MW.

Som opfølgning på Joint Declaration har Energinet og TenneT lavet en aftale om den praktiske håndtering af den modhandel, der sikrer, at minimumskapaciteten er til stede.

Energinet og TenneT har på baggrund af den aktuelle EU-undersøgelse lavet yderligere en ny aftale, som sikrer, at de nuværende vilkår og minimumskapacitet fortsat gælder, så længe Europa-Kommissionens undersøgelse løber.

- Det er godt, at det nu bliver undersøgt, om der kan stilles yderligere kapacitet til rådighed for markedet, og om kapaciteten eventuelt kan stilles til rådighed hurtigere end hidtil aftalt. Fremtidens forsyning afhænger af et frit, grænseoverskridende elmarked, siger Søren Dupont Kristensen, direktør for Elsystemansvar i Energinet, men understreger, at så længe der foregår en undersøgelse, skal de nuværende aftaler om minimumskapacitet bestå, og det sikrer en ny aftale mellem Energinet og TenneT.

- Det langsigtede mål må dog stadig være, at den stigende mængde vedvarende energi, der i højere og højere grad flyder over grænser, kan komme frem, og det kræver en tilstrækkelig udbygning af elnettet, siger Søren Dupont Kristensen.

Pressekontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.