Nordiske TSO’er sender ændringsforslag til ordning for flere NEMO’er i høring

Energitilsynet og de øvrige nordiske tilsyn har tidligere godkendt reglerne for flere NEMO’er – elbørser – i Norden. Men det har vist sig relevant at foreslå ændringer til reglerne. Ny fællesnordisk høring løber frem til 17. maj.

Energinet og de øvrige nordiske TSO’er har sendt ændringsforslag til den såkaldte ”ordningen” – altså de regler, der gælder, hvis der er mere end en NEMO i et budområde – i høring. Ordningen gælder for alle danske budområder og dermed alle danske budområdegrænser.


Baggrund
 
NEMO er en forkortelse for Nominated Electricity Market Operators og dækker over elbørser.

I forbindelse med implementering af EU’s netregel ”Capacity Allocation and Congestion Management – CACM” (på dansk: fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger), er der skabt mulighed for, at flere NEMO’er kan udbyde handelsydelser i et budområde. 

Det er bl.a. tilfældet for de danske samt de øvrige nordiske budområder. Energinet har derfor udarbejdet forslag til ”Ordningen”, som Sekretariatet for Energitilsynet godkendte den 10. april 2017 og som kan ses her: Godkendte vilkår, metoder og betingelser under CACM

De øvrige nordiske tilsynsmyndigheder har godkendt tilsvarende ordninger for de øvrige nordiske budområder. 

Efterfølgende har de nordiske TSO’er igangsat fælles implementering i samarbejde med de relevante NEMO’er. 


Ændringsforslag
I forbindelse med implementering af Ordningen har det vist sig relevant at udarbejde et ændringsforslag. 

Der er hovedsageligt tale om ændringer eller præciseringer af processerne mellem TSO’erne, NEMO’erne og den nordiske RSC, Regional Security Coodination, der er ansvarlig for nordisk kapacitetsberegning. 

Ændringerne er desuden beskrevet i et ”explanatory document”, som findes sammen med høringsdokumentet.


Frist for høring 

Ændringsforslaget er i høring frem til den 17. maj 2018 på ENTSO-E’s hjemmeside.


Spørgsmål til høringen 
Eventuelle spørgsmål til ændringsforslaget kan sendes til Lene Egeberg-Gjelstrup, leg@energinet.dk

 

KONTAKT

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.