Status på svanedød: For tidligt at afgøre, hvor godt reflekser virker

På vej ud til overnatning på fjorden mistede mange svaner sidste vinter livet, da de kolliderede med de højspændingsledninger, som står ved Dybsø Fjord på Sydsjælland. Sammenstødene skyldes mu-ligvis, at fuglene ikke kunne se ledningerne på grund af blandt andet tåge. Derfor hængte Energinet reflekser på ledningerne, som skal hjælpe svanerne til at undgå ledningerne. Men vinteren har budt på for få svanetræk til at kunne sige, om reflekserne virker.

I løbet af vinteren og det tidlige forår har Energinet sammen med Dansk Ornitologisk Forening og de nærmeste naboer undersøgt, om de snurrende reflekser, der er sat på højspændingsledningerne ved Dybsø Fjord, virker. Et stort antal svaner mistede sidste vinter livet, fordi de fløj ind i ledningerne.

”På grund af de ubehagelige hændelser sidste år ville vi selvfølgelig også gerne have set resultater af refleksophængningen allerede. Vi har heldigvis kun ganske få observationer af døde svaner i år, men der har omvendt været få svaner i området, så vi kan ikke konkludere noget,” siger René Schultz, der er Energinets specialist på luftledningsområdet.

De ophængte reflekser snurrer og blinker i vinden og skulle derfor gerne give svanerne bedre mulighed for at se og undvige højspændingsledningerne.

refleks

Andre afgrøder i baglandet i år

Refleksløsningen blev fundet i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening. Vinteren og fodermulighederne for svanerne har imidlertid været helt anderledes denne vinter end vinteren sidste år. I modsætning til sidste vinter har der eksempelvis ikke været ret mange marker med vinterraps i baglandet til Dybsø Fjord. Derfor er det ikke muligt at lave en endelig evaluering:

”På grund af det lave antal passerende svaner, kan vi ikke komme med en kvalificeret vurdering af, hvilken effekt de opsatte reflekser har for lednings-kollisioner for passerende svaner og gæs,” siger Bo Kayser, der har været en af Dansk Ornitologisk Forenings observatører ved Dybsø Fjord.

Håber på fortsat godt samarbejde

Det er ikke udelukkende positivt at hænge reflekser op på ledningerne, da de kan genere naboerne i form af blinken og støj. Energinet er derfor glad for, at både Dansk Ornitologisk Forening og naboerne har været med til løbende at finde mulige løsninger og tilrette det område, der er hængt reflekser op.

”Jeg håber, at de ubehagelige hændelser sidste år skyldtes en type af sammenhænge mellem vejrforhold og svanernes trækmønstre, som kun sker sjældent,” siger René Schultz.

"Men vi vil fortsat være opmærksomme på forholdene og på at gøre vores bedste for at forhindre, at svanerne kolliderer med højspændingsledningerne. Vi ønsker fortsat et godt samarbejde med både ornitologforeningen og naboerne ved Dybsø Fjord,” siger han.


Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.